Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
45 postów 1463 komentarze

PRAWDA NAS WYZWOLI

60grzegorz - ,,Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom’’

IZRAELU, JESTEŚ MOIM ŚWIADKIEM!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

'' Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! . Izajasza 43:1

 

 

Świadek napisał :

//►Która religia opiera wszystkie swe wierzenia na Biblii i otwarcie mówi o imieniu Jehowy?

Która okazuje miłość opartą na zasadach biblijnych, wierzy w Jezusa, nie jest częścią świata, a ponadto rozgłasza wieść o Królestwie Bożym jako jedynej nadziei dla ludzkości?

Która spośród tak wielu religii na ziemi odpowiada tym wszystkim wymaganiom?

Fakty niezbicie dowodzą, że warunki te spełniają Świadkowie Jehowy.

„Wy jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego. Ja, właśnie ja jestem Jehowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy”. „Ja oznajmiłem i wybawiłem, i sprawiłem, że to usłyszano, gdy nie było wśród was obcego boga. Wy zatem jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy — a ja jestem Bogiem.  Izajasza 43:10-12.//

...................................................................................................

Wszystkim tym, którzy czytają to, co dana strona(wyznanie) ma do zaoferowania, zalecam przeczytanie, co najmniej kilku wersetów wcześniej lub później, by dokładniej zrozumieć, co ma nam do przekazania prorok, lub inny, Boży Święty Mąż.

Powód tego jest oczywisty, gdyż jak wiemy druga strona, zawsze w większości by udowodnić swe racje, opiera się na wyrywkowych wersetach, tuszując przez to, sens całej wypowiedzi!

Proszę, więc o przeczytanie proroka Izajasza, cały 43 rozdział, od 1 do 28 wersetu, mając w świadomości słowa rzucone, tu, przez świadków, sugerujące nam, że to oni są tymi wybranymi świadkami:''Wy jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą(...)"

..............................................................................................................................................

(1) Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! (2) Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. (3) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie.

 

(4) Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. (5) Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię.

 

(6) Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! (7) Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem.(8) Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy.

 

(9) Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przeszłych wydarzeniach? Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono: To prawda!

 

(10) Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. (11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. (12) Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie, kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - a Ja jestem Bogiem (13) i nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni?

 

(14) Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski: Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień, w biadanie przemienię też radosne okrzyki Chaldejczyków. (15) Ja, Pan, jestem waszym Świętym; Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem.

 

(16) Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, (17) który wyprowadza do boju wozy i konie, wojsko i siły zbrojne razem; a oto leżą i już nie powstaną, zgaśli, spłonęli jak knot. (18) Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie!

 

(19) Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. (20) Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca.

 

(21) Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. (22) A jednak nie wzywałeś mnie, Jakubie, ani z powodu mnie się nie trudziłeś, Izraelu. (23) Nie ofiarowałeś mi owiec na całopalenie ani nie uczciłeś mnie krwawymi ofiarami. Nie obciążyłem cię ofiarami z pokarmów ani nie utrudziłem cię ofiarą z kadzidła.

 

(24) Nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy ani nie nasyciłeś mnie tłuszczem swoich krwawych ofiar, lecz obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami.

 

(25) Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. (26) Przypomnij mi, rozprawmy się z sobą! Wylicz, co masz na swoje usprawiedliwienie!

 

(27) Twój praojciec zgrzeszył, a twoi orędownicy sprzeniewierzyli mi się, (28) twoi książęta znieważyli moją świętość. Dlatego Jakuba obłożyłem klątwą, a Izraela wystawiłem na zniewagi.

(Ks. Izajasza 43:1-28, Biblia Warszawska)

..............................................................................................

 

 

Cóż, nie mam zamiaru nikomu rozkazywać, ANI SUGEROWAĆ, ale ktoś tu chyba strzelił niezłą gafę i wykazał się NIEWIEDZĄ ORAZ laicyzmem, ODRZUCAJĄC IZRAELA, BO O NIM MOWA W CAŁYM 43 ROZDZIALE, JAKO TEGO ŚWIADKA TAMTYCH CZASÓW, O KTÓRM PISZE PROROK IZAJASZ!

 

Założenie, z jakiego wyszli świadkowie, jest kłamliwe, podstępne i pałające nienawiścią do Zbawiciela. Jest ohydnym tłumaczeniem mającym na celu wprowadzenie i zasugerowanie czytelnikowi, swoich racji.

 

Tych i podobnych WYMYSŁÓW WYRWANYCH Z KONTEKSTU, JEST WIĘCEJ.

Dlatego polecam każdemu, by każdy przedstawiony werset biblijny, czytał dużo przed i dużo po tym, co oferuje dana strona, w tym przypadku, świadków.

 

 IZRAELU, TY JESTEŚ MOIM ŚWIADKIEM!

 

 

KOMENTARZE

 • @Grzegorz
  GŁÓWNY ŚWIADEK BOŻEJ DOSKONAŁOŚCI MILCZY!

  Czytając Twój artykuł, zwróciłem uwagę na werset 21, 43 rozdziału proroctwa Izajasza:

  „Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował Moją Chwałę”.

  Szkoda, wielka szkoda, że lud, który Zbawiciel sobie stworzył, jest jak na razie głuchy na to Boskie zawołanie.

  To Izrael miał nieść Dobrą Nowinę, o Swoim Stworzycielu. To Izrael miał uczyć ludy, narody i języki Bożych Praw. Jednak lud, który został przez Mesjasza wybrany, zasnął i śpi do tej pory snem spokojnym, zapominając o tym, że powinien wszystkim ludom świadczyć o Chrystusowej Chwale.

  To smutne, to bardzo smutne. Główny świadek Bożej Doskonałości milczy! Bóg Ojciec Posłał im Swojego Syna, a oni milczą…!

  Szkoda!


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • No tak.
  //►Która religia opiera wszystkie swe wierzenia na Biblii i otwarcie mówi o imieniu Jehowy?//

  - w Biblii nie występuje imię Jehowa.

  //►Fakty niezbicie dowodzą, że warunki te spełniają Świadkowie Jehowy.//

  - Świadkowie Jehowy nie opierają swojej nauki na Biblii ale na swojej nieprawdziwej interpretacji Biblii - a to zasadnicza różnica.

  A poprzez przypisywanie tylko sobie nazwy "naród wybrany" popełniają duże nadużycie.
 • @57KerenOr 22:11:34
  //wielka szkoda, że lud, który Zbawiciel sobie stworzył, jest jak na razie głuchy na to Boskie zawołanie.

  To Izrael miał nieść Dobrą Nowinę, o Swoim Stworzycielu. To Izrael miał uczyć ludy, narody i języki Bożych Praw. Jednak lud, który został przez Mesjasza wybrany, zasnął i śpi do tej pory snem spokojnym, zapominając o tym, że powinien wszystkim ludom świadczyć o Chrystusowej Chwale.

  To smutne, to bardzo smutne. Główny świadek Bożej Doskonałości milczy! Bóg Ojciec Posłał im Swojego Syna, a oni milczą//

  - Dla wyznawców judaizmu Jezus nie jest Mesjaszem, jego poglądy i misja, według judaizmu rabinicznego (talmudycznego), nie są zgodne z przepowiedniami proroków; herezją jest dogmat o boskości Jezusa jako jednej z 3 Osób Trójcy Świętej, nazywanie Synem Bożym lub przypisywanie Jezusowi roli pośrednika między Bogiem i ludźmi. W przeciwieństwie do islamu, judaizm nie uznaje żadnego aspektu działalności Jezusa i nie uważa go za proroka.

  Niektórzy teolodzy judaizmu wątpią, że Jezus był postacią realną i historyczną.

  Teolodzy judaizmu uważają, iż Jezus nie może być Mesjaszem, ponieważ nie wypełnił proroctw Izajasza i Ezechiela. Wg nich Izajasz twierdził, iż Mesjasz będzie potomkiem linii męskiej króla Dawida (człowiekiem, a nie bogiem lub "synem Boga"). Mesjasz miał odbudować Świątynię, spowodować powrót wszystkich Żydów do ojczyzny, rządzić jako król i rozpocząć "epokę pokoju i sprawiedliwości", w której inne narody uznają zło, jakie wyrządziły "narodowi wybranemu".

  Wg Ezechiela Mesjasz ma odrodzić naród żydowski. Wg żydów życie Jezusa nie było zgodne z tymi proroctwami: Jezus żył w czasach gdy istniała Świątynia w Jerozolimie, Żydzi nie byli jeszcze wygnani z ojczyzny, nie był nigdy królem, nie nastąpiła epoka pokoju, nie odrodził także Żydów, ale pogorszył ich sytuację. Jeszcze w czasach pierwszych chrześcijan rabini odrzucili wiarygodność Jezusa m.in. z wyżej wymienionych powodów.
 • @Mind Service
  PAN JEZUS DO SWEJ WŁASNOŚCI PRZYSZEDŁ, ALE SWOI GO NIE PRZYJĘLI!

  Witaj!

  To, że dla wyznawców judaizmu Pan Jezus nie jest Mesjaszem, to przecież jest sprawa, o której wiemy od setek lat. Po prostu, jak powiada Pismo Święte, Izrael nie poznał nawiedzenia swego, nawiedzenia Boskiego. Dla Narodu Wybranego, którego kocham miłością Biblijną, nigdy dość dowodów, cudów i wspaniałych Bożych zjawisk.

  Jednak i wielu izraelitów, poznało dzięki Łasce Pana Jezusa Zbawienie Boże i uznało, że Ten, Który wjechał na osiołku do Jerozolimy, Jest Prawdziwym Mesjaszem. I nie tylko mam na myśli Apostołów, ale i setki uczniów, o których mówi Pismo Święte. A uczniowie Ci, jak mniemam, będąc posłuszni Nauce Zbawiciela, szli w świat i głosili Słowo Boże.

  Pan Jezus spełnił proroctwa o Nim pisane, jednak izraelici żądali literalnego spełnienia tych przepowiedni. Izraelici myśleli, że przyjdzie Władca i wyzwoli ich z jarzma rzymskiego, a Pan Jezus, Syn Boga Ojca objawił się, by wyzwolić rodzaj ludzki z grzechu, który ich ciemiężył każdego dnia i każdej godziny!

  Zresztą faryzeusze tamtych czasów czuli się osaczeni, ponieważ myśląc całkowicie myśleniem ludzkim, wiedzieli, że duchowa Nauka Zbawiciela jest dla nich zagrożeniem. Pan Jezus zniósł Stare Prawo Zakonu i wprowadził Nowe, Duchowe Prawo. W Przepisach tego Nowego Prawa, niepotrzebne są świątynie z kamienia, oraz zbędne są jakiekolwiek obrzędy.

  Zresztą, jak Sam Mesjasz powiedział, chociaż przyszedł do swojej własności, to swoi Go nie przyjęli.

  Nie jest też prawdą, że Judejczycy nie mają dowodów w swoich pismach… Omawiany tutaj na tym forum werset, którego Świadkowie… chodzący od domu do domu, nie uznają, mówi wyraźnie, że Dziecko, Które się narodzi, będzie nazwane Bogiem Mocnym!

  Jak się okazuje, wyznawców, tzw. „wiary Mojżeszowej”, nie interesuje nawet ich prorok Izajasz, dlatego też Pisma i proroków zamienili na Talmud i jakieś dodatkowe tradycyjne księgi. Zatem ich postawa nie jest oparta na „badaniach Pisma Świętego”, a na różnych ludzkich dodatkach i tłumaczeniach znanych rabinów!

  W dodatku Naród izraelski stał się głuchy na nawoływania ich proroków, którzy wręcz bębnili i krzyczeli, by nie bratać się z pogańskimi wyznaniami.

  A cóż robi Naród Wybrany? Na swojej ziemi pozwolił wybudować setki pogańskich świątyń, w których oddaje się cześć Marii, czy Allachowi.

  Odszedłem na moment od tematu…

  Zatem tłumaczenie rabinów, (przede wszystkim rabinów) i udowadnianie Biblijnymi wersetami, jakoby wtedy, dawno temu Mesjasz jeszcze nie przyszedł jest po prostu brakiem znajomości i zrozumienia tych Ksiąg!

  Wspomniany prorok Izajasz, Zachariasz…

  No właśnie, czy to nie czasami Zachariasz, ich święty prorok, nie mówił, że do Jerozolimy na osiołku wjedzie Pana Jezus? Owszem, tak właśnie mówił! Dlaczego zatem nie uwierzyli? Dlaczego odrzucają swoich proroków?

  Ponieważ odrzucali od setek lat proroctwa tych, którzy głosili rzeczy „pewne i cudowne”.

  I dlatego za niedowiarstwo, za nieposłuszeństwo, serce ich zostało zatwardzone, a uszy stały się głuche na nawoływania nie tylko ich Mesjasza, ale i ich proroków.

  A gdyby do swojego Mesjasza się nawrócili, to zasłona z ich oczu zostałaby zdjęta.

  Jednak pewnego dnia ich Mesjasz przyjdzie po raz wtóry, tak jak mówią Pisma, by odwrócić serce Jakuba od pogańskich nauk.

  Przyjdą jeszcze kiedyś takie dni, że spełnią się na Izraelu następujące słowa:

  „(37) Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! (38) Oto wam dom wasz pusty zostanie.

  (39) Albowiem powiadam wam: NIE UJRZYCIE MNIE ODTĄD, AŻ POWIECIE: BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY PRZYCHODZI W IMIENIU PAŃSKIM”.

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Ewangelia według Mateusza 23/37-39 Biblia Warszawska

  Pozdrawiam!


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 19:07:49
  Ku pokrzepieniu Kerena, żeby nie bał się i wyszedł do ludzi spoza banu:

  BĄDŹ SILNY
  (zespół Habakuk)

  1.Kółka zębate nie rządzą światem
  skończyła się era zarządzania batem
  czas pokaże kto dla kogo był bratem
  postępuj tak by nie stał się niczyim katem.
  Sedno sprawy ukryte w głebinach
  morska fala je skrzętnie skrywa
  oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa
  zawsze do tego potrzebna jest czysta woda,
  w brudnym szambie zniknie nawet ona.

  Ref. Bądź silny i mocny jak lew,
  ucz się i pracuj, nie bądź leń.
  Rzucaj perły przed wieprze jeszcze,
  jeszcze i jeszcze.
  Życie jest zagadką bywa też niebezpieczne.

  2.Nie wiesz co zdarzyć się może jeszcze,
  podczas burzy grzmi , padają ulewne deszcze,
  drzewa łamią się na wietrze jak zapałki.
  Pamiętaj nie poddawaj się bez walki.
  Po to głowa umieszczona jest wysoko by nie czepiało się jej błoto . Po to głowa umieszczona jest wysoko by nie czepiało się jej błoto . Po to głowa umieszczona jest wysoko by nie czepiało się jej błoto . Po to głowa umieszczona jest wysoko by nie czepiało się jej błoto.

  3.Nosisz w sobie dumnego lwa
  pokaz lwi pazur a zobaczysz słońca promienie i nad głowa nieba lazur. Pracuj nad sobą, pracuj wytrwale.
  Odpoczywaj i baw się na piasku, buduj na skale.

  Ref. Bądź silny i mocny jak lew,
  ucz się i pracuj, nie bądź leń.
  Rzucaj perły przed wieprze jeszcze, jeszcze i jeszcze.
  Życie jest zagadką bywa też niebezpieczne x2

  https://www.youtube.com/watch?v=3W8QejHafMw

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

TAGI

ULUBIENI AUTORZY