Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
45 postów 1476 komentarzy

PRAWDA NAS WYZWOLI

60grzegorz - ,,Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom’’

BÓG Z GÓRY SYJON, KTÓŻ TO JEST?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

''(11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd" (Ks. Psalmów 2:11, Biblia Warszawska)

KTO JEST PANEM Z GÓRY SYJON?

 

CZYTAMY:

 

(16) dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje.  (Ks. Izajasza 28:16, Biblia Warszawska)

 

...........................................................................................................................

 (33) jak napisano: Oto kładę na Syjonie  Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony


 (List do Rzymian 9:33, Biblia Warszawska)

 

(4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. 

(5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.

(6) Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.

(7) Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną;dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, 

(8) ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. 

(9) Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; 

(1 List Piotra 2:3-9, Biblia Warszawska)

.....................................................................................................

 

Kim więc jest Ten, Który mieszka na Syjonie, Kto Jest Tym Panem Zastępów, Kim Jest Ten, o Którym mówią ludzie Boży, że potkną się o Niego ci, którzy w Niego nie uwierzyli!? Kto to jest!?

 

(13) Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem! 

 

 (14) I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. 

 

 (15) I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani. 

 

(16)Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. 

 

(17) I będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, i w nim będę pokładał nadzieję. 

 

 (18) Oto ja i dzieci, które mi dał Pan, jesteśmy znakami i przepowiedniami w Izraelu od Pana Zastępów, który mieszka na górze Syjon.         


 (Ks. Izajasza 8:13-18, Biblia Warszawska)

 

Jeden z Psalmów mówi nam:

 

 ''(1) Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? (2) Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: 

(3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! (4) Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. (5) Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich: 

(6) Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. (7) Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie:Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. 

(8) Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. (9) Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. 

(10) Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! 

(11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się,  Z drżeniem złóżcie mu hołd(12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają! 

(Ks. Psalmów 2:1-12, Biblia Warszawska)

........................................................

 

 ...Z drżeniem złóżcie mu hołd...

 

 Nie trudno stwierdzić, czytając te wersety, że mowa ta, dotyczy Pana Jezusa. Ale na tym nie koniec, gdyż kwintesencją tego całego artykułu, jest mowa o Swoim Synu, Najwyższej Osoby Która zamieszkuje niebo, czyli Bogu Ojcu, który mówi:

(1) Psalm Asafowy. Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię Od wschodu słońca aż do zachodu jego. (2) Z Syjonu pełnego piękności Zajaśniał Bóg. 

 

...............................................

 

 Z Syjonu pełnego piękności Zajaśniał Bóg, zajaśniał Pan Jezus!

 

...Z drżeniem złóżcie mu hołd...jak zrobili to Mędrcy, Izajasz, Szczepan, Dobry Łotr, Apostołowie i wszyscy ci, którzy rozkaz Boga Ojca, traktują poważnie.

 

 A ci, którzy tego nie widzą, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.

 

 

                       

KOMENTARZE

 • @
  Oczywiście, że to Syn Umiłowany, czyli Pan Jezus i Biblia nie pozostawia nam co do tego żadnych wątpliwości!!!
 • @autor-nie falszuj pism
  Bo napisano ,, ostatnim bedzie ten kto dolozy lub ujmie z tego co napisano i wszelkie plagi spadna na tego jakie opisano w tej ksiedze ,,[Objawienie jana 22-18] . w przedmowie do Bibli Tysiaclecia napisano ,, Wprowadzamy dalej wszedzie Boze imie JAHWE tam gdzie dotad w przeladach idacych za Wujkiem,Wulgata i Sebtugina czytalismy zastepcze imie Pan nie bedace wcale przekladem tego Imienia Bozego [Wydawnictwo Pallottinum Poznan1971]
  Tak to brzmi w dobrym tlumaczeniu
  A TERAZ KRÓLOWIE ZROZUMCIE,NAUCZCIE SIE SEDZIOWIE ZIEMI .SLUZCIE JAHWE Z BOJAZNIA I JEGO NOGI Z DRZENIEM CALUJCIE BO ZAPLONIE GNIEWEM I POGINIECIE W DRODZE. GDYZ GNIEW JEGO PREDKO WYBUCHA.
  BLOGOSLAWIENI CO W NIM SZUKAJA UCIECZKI.

  Slyszalem co prrokuja prorocy falszywie w moim imieniu...
  Zmierzaja ku temu by przez zmyslone opowiadania poszlo w niepamiec moje imie u mojego ludu podbnie jak zapmnieli mego imenia dla Boala przodkowie jeremiasza 23-25-27]
 • @jan
  PAN JEZUS BOGIEM Z GÓRY SYJON, BOGIEM YHWH!

  Sprawa którą poruszyłem, dotyczy osoby która zamieszkuje Górę Syjon, nie wiem dlaczego poruszyłeś temat dotyczący Bożego Imienia Yhwh, ale skoro to zrobiłeś to wiedź że w trzecim wydaniu Bibli Tysiąlecia , kościół ponownie zaczął oszukiwać ludzi, wprowadzając nazwę Pan a usunął ponad prawie 8000 określeń YHWH, mam nadzieję że to wiesz!?

  Skoro więc Pan Jezus zamieszkuje na górze Syjon bo o tym świadczą Pisma i jeśli znamienite odziedziczył Imię, to również Pan Jezus Jest YHWH!

  Co zaś tyczy się tekstu Psalmu 2/1-12 to, tyczy się on osoby Pana Jezusa i to Jemu i w Nim mamy szukać ucieczki i to Jemu mamy zaufać! Taka jest prawda.

  Napisałeś:

  //nie falszuj pism//

  Od tego, to tutaj są inni.

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @AnnaP
  KOŚCIÓŁ KATOLICKI NAJWIĘKSZYM MANIPULATOREM SŁÓW ZBAWICIELA!

  Zgodzę się z tobą ale trzeba tu zaznaczyć pewną sprawę , otóż wielu ludzi myśli i wychodzi z tego założenia że jeśli była manipulacja to Pismo Święte nie jest wiarygodne, otóż TAK NIE JEST!

  Biblia jest księgą natchnioną i jeśli wyrzuci się coś z niej lub zmieni to człowiek wierzący mający Prawdziwego Ducha Chrystusowego i tak znajdzie w tym manipulację i wyczuje fałszerstwo.

  Przykład omawianego przekładu w wydaniu drugim, jest IMIĘ Jahwe, a trzecim wydaniu usunięte i zastąpione nic nie znaczącym wyrazem PAN.

  Ktoś kto czyta lub zna trochę innych przekładów, wie że występuje w tych tekstach imię, Jahwe, YHWH i temu podobne.

  Jeśli więc człowiek wierzący zna werset mówiący; Święć się Imię Twoje, to ja pytam: Jakim prawem ktoś zamienia te Imię na wyraz Pan!
  Skoro ma się święcić to MA BYĆ GŁOSZONE TE IMIĘ!

  Ale na takie podłości stać tylko kościół katolicki ze swymi ekumenicznymi sługami.

  (13) Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.

  (14) Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.

  (15) I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

  (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

  (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

  (4) 01 Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego;

  (2) Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.

  (3) Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,

  (2 List do Tymoteusza 3:13-4:3, Biblia Warszawska)

  ..................................................................................


  ....Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce... i tak jest po dzień dzisiejszy.

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @Gzegorz
  W tym co napisales brak jest jakiejlwiek spojnoscii i logiki. Z jednej strony mowisz o falszwaniu przez Koscioł Powszechny pism a zdrugiej cytujesz przeklamany przeklad z wymazanym Imienem Bozym JHWH. Skoro z troska podchdzsizdo kwesti prawdy i rzetelnosci to z wielu przekladow mogles wybrac dobre tlumaczenie czego nie zrobiles. Co do tego czy JHWH to Jezus to jest to najwieksze faszerstwo Kosciola Kat. Mozna by latami toczyc spory i tkwic w bledzie stosujac pokretna logike by to uzasadnic. JEZUS NIE JEST JHWH .Izraelci mieli przepowiedziane przyjscie proroka i Mesjasza. Ten jeden argument obala wszystkie trynitarne brednie,ktos kto ma jasnosc umyslu nigdy nie uzna konstatynskich formulek......
 • @jan 19:39:00, co prawda napisales do Grzegorza, jednak napisales o Panu Jezusie, wiec wtracam sie
  Napisales:

  '' JEZUS NIE JEST JHWH .''
  //


  Po pierwsze Pan Jezus wielokrotnie mowi, ze jest JEDNYM z Ojcem.

  A poza tym, Pan Jezus Mówi:

  ''I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, Ja zaś do Ciebie idę.

  Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim Imieniu, Które Mi Dałeś, aby byli jedno - jak My.''(Jan17:11) Przekład dosłowny

  biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/17/verse/11


  Bóg - Ojciec, Dał Panu Jezusowi, Swoje Własne IMIĘ !

  IMIĘ Pana Jezusa jest IMIENIEM Ojca.


  ***


  Napomiast Duch Święty - Święte Tchnienie Boga nie jest Bogiem!!!

  Nie ma Trójcy świętej!

  I z tego co czytając wpisy Grzegorza wiem, to Grzegorz nie wierzy i nie głosi Trójcy świętej!

  Nie masz powodów, by uważać, oskarżać Grzegorza o głoszenie tzw. Trójcy świętej.
 • @AnnaP 10:59:19
  Powiem ci tak, że nawet gdybyśmy wszyscy znali Biblię w językach oryginalnych i doskonale te języki rozumieli, to i tak NIE zrozumiemy Biblii!!!

  Bo by zrozumieć Biblię trzeba znać Pana Jezusa!

  Dla mnie najlepszym tego przykładem jest były faryzeusz Szaweł, który przez Pana Jezusa został powołany na Jego Apostoła Pawła!

  On znał Pisma w j.orginalnym, jednak nierozumial.

  I co Apostoł Pana Jezusa Paweł pisze?

  On pisze, że zasłona opada w Chrystusie!


  ''(14) Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje /nad nimi/ ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. (15) I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. (16) A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. '' (2 Kor.3:14-16)

  Aby zrozumieć Pismo MUSIMY zwrócić się do Pana Jezusa!

  Innej drogi NIE ma!!!
 • @ALL
  PAN JEZUS JEST DOKŁADNYM ODBICIEM OJCOWSKIEJ CHWAŁY!

  Cóż znaczą słowa które napisałem powyżej?
  Wyobraź sobie Czytelniku Syna Bożego, Który Swoimi Myślami i Postępowaniem odzwierciedla Myśli i Postępowanie Boga Ojca.

  Syn Boży we wszystkim, powtarzam, we wszystkim Jest Dokładnym i Idealnym Odbiciem Swojego Taty. Dlatego to Syn Boży miał prawo powiedzieć do Filipa, iż ten kto widzi Syna, ten widzi także i Ojca.

  Syn Boży będąc Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały posiada WSZYSTKIE ATRYBUTY Boga Ojca, ponieważ upodobało się Bogu Ojcu aby w Synu Jego zamieszkała Cała Pełnia.

  Zatem Syn Boży Jest Zbawicielem, ponieważ Bóg Ojciec Jest Zbawicielem.
  Syn Boży Jest Królem, ponieważ Bóg Ojciec również Jest Królem.
  Syn Boży Jest Panem, ponieważ Bóg Ojciec Jest Panem.
  Syn Boży Jest Bogiem, ponieważ Bóg Ojciec Jest Bogiem.

  Syn Boży Nosi wszystkie Imiona Potęgi Swojego Ojca! Syn Boży jest Potężny ponieważ Bóg Ojciec Jest Potężny. Syn Boży jest Wszechmocny ponieważ wszystko może! I jeszcze: Syn Boży posiada TO wspaniałe Boskie Imię: YHWH! Dlaczego? Ponieważ będąc Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały, posiada wszystkie Ojcowskie przywileje!

  Jeżeli jednak ktokolwiek uważa, że Pan Jezus nie posiada jakiegokolwiek Atrybutu Władzy wymienionego wyżej, ten musi zdawać sobie sprawę z tego, że Syn Boży zgrzeszył i jest niedokładnym, niedoskonałym Odbiciem Boga Ojca!

  I dlatego to Bóg Ojciec Który zamieszkuje na Syjonie, Uczynił Swojego Syna Kamieniem Obrazy i Skałą zgorszenia dla niedowiarków! Jednak Ci, którzy uwierzą nie zostaną zawstydzeni.

  Gdy Anioł wyprowadzał lud izraelski z Egiptu, Mojżesz mówił do Niego: Boże!
  Gdy Anioł Podał izraelitom 10 Przykazań Bożych, przedstawił się im jako Bóg!

  Jednak gdy prorok Izajasz nazywa Pana Jezus Bogiem Potężnym, to ludzie nie mają najmniejszego zamiaru słów proroka słuchać.

  Zauważmy: Anioła przed laty bez mrugnięcia okiem nazwano „Bogiem”, jednak gdy na ziemi pojawił się „ktoś większy niż Anioł”, to niektórzy nie mają najmniejszego zamiaru Boskiej czci Mu oddać.

  No cóż, z tego wynika, że Anioł posiadając mniejszą moc od Pana Jezusa, może być nazwany Bogiem, ale Syn Boga Ojca nie może!

  Kompletna indolencja Biblijna panuje pośród narodu Adama i Ewy.

  *

  Pytanie brzmi: Czy Syn Boży mieszka na Syjonie. Odpowiedź: Tak!
  Pytanie brzmi: Czy Bóg Ojciec mieszka również na Syjonie. Moja odpowiedź: Tak!

  CYTAT:

  „(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, (26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: PRZYJDZIE Z SYJONU WYBAWICIEL i odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich.

  (28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. (29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. (30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, (31) tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. (32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować”.

  List Apostoła Pawła do Rzymian 11/25-32

  http://biblia.info.pl/biblia.php Biblia Warszawska

  Cóż oznaczają słowa: „Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba”?

  Oczywiście nic innego jak to, że Przyjdzie z Nieba Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba!

  *

  Ostatni fragment:

  „(22) Lecz wy PODESZLIŚCIE DO GÓRY SYJON i DO MIASTA BOGA ŻYWEGO, DO JERUZALEM NIEBIESKIEGO I DO NIEZLICZONEJ RZESZY ANIOŁÓW, do uroczystego zgromadzenia (23) i zebrania pierworodnych, którzy są ZAPISANI w niebie, I DO BOGA, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, (24) I DO POŚREDNIKA NOWEGO PRZYMIERZA, JEZUSA, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla”.

  List do Hebrajczyków 12/22-24

  http://biblia.info.pl/biblia.php

  Ludzie wierzący, uczniowie i uczennice Zbawiciela, nie podeszli do Góry Synaj po 10 Przykazań Bożych. Ludzie wierzący przystąpili do Góry Syjon, do Samego Nieba, by „z Rąk” Syna Bożego otrzymać Dwa Przykazania Miłości.

  Zatem kto w jakimkolwiek „Przepisie Mojżesza” pokłada swoją nadzieję, ten do tej pory nie poznał Doskonałej Drogi Bożej i nadal w Jego życiu Krew Zbawiciela nie wniosła duchowej przemiany!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • Ojciec Miłuje Syna i Wszystko Oddał w Jego Ręce / Ew. Jana 3,35 /
  Witam!

  Każdy , Kto Poddaje w Wątpliwość Syna, Nie Ma i Ojca . Kto Wyznaje Syna , Ma i Ojca /I Jana 2,23 /

  Lecz do SYNA ;

  Tron Twój, o BOŻE , na Wieki Wieków , Berłem Sprawiedliwym Berło królestwa Twego. Umiłowałeś Sprawiedliwość , a Znienawidziłeś Nieprawość ; Dlatego Namaścił Cię , o BOŻE , BÓG Twój Olejkiem Wesela , jak żadnego z towarzyszy Twoich // List do Hebrajczyków 1,8 //.

  Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i
  dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który
  jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie
  Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem
  i życiem wiecznym. / I Jana 5,20 /

  Bóg Ojciec Dał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, Boga, abyśmy tylko do Niego się udali i tylko Jemu pokłon złożyli , Bóg Ojciec nikogo innego nie posłał do ludzi tylko i tylko swego umiłowanego Syna , PANA i BOGA JEZUSA CHRYSTUSA !!!!!!! Jedyną Drogą do Boga Ojca jest Pan Jezus !

  Dziękuje dziś Panu Jezusowi Chrystusowi za to , że to Pan Jezus pozwolił mi wybrać dobrą drogę , że pozwolił się poznać , że objawił mi samego siebie !!!! .

  Pan Jezus powiedział w ewangelii św. Jana ;

  BO BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE . / Ew. Jana 15,5 /


  POZDRAWIAM !
 • @jan
  PAN JEZUS, BOGIEM YHWH!

  Napisałeś:

  //W tym co napisales brak jest jakiejlwiek spojnoscii i logiki.//

  Widzisz, tym się właśnie różnimy, wszyscy myślą że Naukę Pana Jezusa można poznać przez ludzką spójność lub logikę i tu się bardzo mylisz, dlatego nie mam zamiaru rozpisywać się gdyż i tak, ty znając tylko Biblię od strony literalnej a nie Duchowej, nadal będziesz stawał okoniem i wiele spraw nie będzie tobie na przysłowiową rękę!

  Dlatego zamiast poniżać osobę Zbawiciela, poproś Go o pomoc!

  P.s Jeśli sądzisz że Mądrość Bożą można poznać ludzkim rozumem bez udziału pomocy Bożej, to się bardzo mylisz, zresztą dowodem na to co mówię, jest choćby Nikodem!

  P.s Dziękuję wszystkim za komentarze!

  http://s5.ifotos.pl/img/KOMENTARZ_qnanpep.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY