Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
45 postów 1476 komentarzy

PRAWDA NAS WYZWOLI

60grzegorz - ,,Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom’’

MARII NIE MA W NIEBIE, TO BIBLIJNA PRAWDA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Ew. Jana 3:10-16, Biblia Warszawska)

W internecie na jednej ze stron czytamy:
 
(...)Święto kościelne, obchodzone 15 sierpnia, a zarazem dzień ustawowo wolny od pracy. Dzień ten upamiętnia  wzięcie ciała i duszy Maryi do nieba po jej śmierci. Jest to dogmat uznawany w kościele katolickim,w Piśmie Świętym nie ma wzmianek o tym wydarzeniu. (..)
...................................................................................................
Praktycznie, człowiek wierzący któremu zależy na zbawieniu już powinien wychwycić i oczy jego powinny skierować się w stronę słów które mówią o tym że w Piśmie Świętym nie ma wzmianek o tym wydarzeniu!
 
 
Jeśli więc nie ma wzmianek, to ze spokojnym sumieniem mogę zacytować pewien fragment z Pisma Świętego:
 
 
'' (9) Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. 
 
 
 (2 List Jana 6-9-11, Biblia Warszawska)
 
 
Jest w Piśmie pewien fragment który odnosi się do proroctw które mają się spełnić i dla ludzi obdarzonych Bożym rozumem, słowa te nie tylko odnoszą się do proroctw ale są pewnym drogowskazem, pewnym przekazem, że ci którzy dokładają lub ujmują z tego co Bóg USTANOWIŁ, PONIOSĄ KARĘ!
 
 
Oto omawiany fragment:
 
 
''(18) Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nichdołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; (19) a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. (20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! 

 (21) Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. 

(Apokalipsa (Objawienie) 22:15-21, Biblia Warszawska)
 
 
Żaden człowiek na ziemi nie ma prawa ustanawiać nauk które godzą w Boży Majestat, żaden człowiek na ziemi nie ma prawa zastępować Nauki Pana Jezusa naukami swoimi!
 
 
Jeśli mój Pan i Bóg, Jezus Chrystus Powiedział w Ewangeli Jana 14/2 że przyjdzie znowu, powtórzę raz jeszcze, przyjdzie znowu, to dlaczego mam Mu nie wierzyć, to dlaczego mam mój umysł kierować w stronę tych nauk, które głoszą coś innego, coś czego nie ma w Biblii a jest wymysłem ludzkim!?
 
 
To fakt, Marii nie ma w niebie i jak większość tych którzy umarli w Chrystusie, pewnego pięknego dnia, kiedy Zbawiciel Przyjdzie po raz drugi, zostanie zabrana wraz ze wszystkimi wierzącymi ludźmi do nieba!
 
 
Głoszenie o tym że, Maria jest w niebie jest kłamstwem a jeszcze większym jest głoszenie że została zabrana z ciałem i krwią i to są właśnie efekty i tragiczne skutki słuchania nauk ludzkich i opieraniu się na własnych domysłach!
 
 
Apostoł Paweł powiedział:
 
 
"(50) A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to,co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. 

(1 list do Koryntian 15:50, Biblia Warszawska)
 
 
PAN JEZUS POWIEDZIAŁ:
 
 
''(13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, (14) i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, (15) aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 
(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

(Ew. Jana 3:10-16, Biblia Warszawska)
 
Człowiekowi któremu zależy na Zbawieniu powinien zadać sobie pytanie: Kto tu kłamie, bo ktoś musi, tylko kto!?

 

Dlatego że zależy mi na Zbawieniu znam odpowiedź i wiem kto kłamie, wiem również że prosząc Pana Jezusa o pomoc, można dostać oczy które widzą i uszy które słyszą! 

KOMENTARZE

 • @60grzegorz
  O TYCH, KTÓRYCH ZMORZYŁ SEN!

  No nareszcie kolejny ważny Artykuł obalający katolicki mit na temat wniebowzięcia Marii. Czy tam po drugiej stronie monitora siedzą tylko katolicy, Świadkowie… i Buddyści?

  *

  Nie ma doprawdy nikogo innego poza kilkoma ZNANYMI TU osobami, które ciągle udzielają się na tym Portalu i piszą o sprawach ważnych?

  Nie ma nikogo rozumiejącego język polski na Barbados czy w Peru? Nie ma takiego, który wie o tym, że papieże kłamią? Czy doprawdy nie interesuje Was wychwalanie Majestatu Boga Ojca i Boga Syna?

  Grzegorzu pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • Tezę należy udowodnić.
  Skąd wiesz że Marii nie ma w niebie ? Czym zgrzeszyła by nie doznała zbawienia ? Czy nie wierzyła w SYNA ?


  Nikt na ziemi nie wie kto jest w niebie. Celem nauki religii jest zbawienie, poprzez zjednoczenie z Bogiem, stan ten jest określany przez głupich jako pobyt w niebie, przez jeszcze głupszych jako pobyt w raju.
  Gdyby niebo, równoznaczne z zbawieniem było zarezerwowane tylko dla Pana Jezusa, wypaczało by to sens całej nauki wiary i dążenie wiernych do osiągnięcia zbawienia w Chrystusie. Zbawienie jest celem i ścieżką dla wyznawców Chrystusa i prawi chrześcijanie je osiągną. Fakt, że nie wszyscy bo większość nie pojmują nauki Pana, ale ci co zrozumieją co im przekazano i spełnią warunki będą w niebie. Nawet łotry, złoczyńcy, tacy jak Ci ukrzyżowani obok Chrystusa na krzyżu trafili do raju.
  Zbawienie polega na POŁĄCZENIU się w godzinę śmierci z Bogiem poprzez Ducha, gdy ciało umiera. Żeby tego dokonać trzeba odkryć BOGA w sobie. Gdy go nie znajdziemy umrzemy, nie będziemy zbawieni, nie zaznamy życia wiecznego.
  Grzegorzu jesteś fałszywym nauczycielem. Nie znasz, nie rozumiesz nauki wiary, ani zasad nauczania. Z Prawa jesteście już za życia potępieni bo wiecie, że źle czynicie. Znacie Pismo, a grzeszycie. Pasterz który prowadzi swe owieczki na zatracenie nie jest wart zbawienia.
 • @Fischer
  JA WIEM ŻE JEJ NIE MA, TY NIE!

  Napisałeś:

  ''Skąd wiesz że Marii nie ma w niebie ? Czym zgrzeszyła by nie doznała zbawienia ? Czy nie wierzyła w SYNA ?

  Nikt na ziemi nie wie kto jest w niebie.''
  ................................................................................

  I tym się właśnie różnimy, jeśli nikt na ziemi nie wie kto jest w niebie, to również nie wie o tym papiestwo a jeśli nie wie o tym papiestwo to jakim prawem została wysłana do nieba skoro żadne biblijne źródła o tym nie mówią!?

  U mnie nawet wnuki wiedzą że Zbawiciel wprowadził Swoje Prawo Zmartwychwstania i dopiero przy Drugim Przyjściu Zbawiciela nastąpi zabranie ludu do Nieba!

  Wasz problem jest w tym że opieracie się na tradycji a nie na Piśmie Świętym.

  Napisałeś:

  //Grzegorzu jesteś fałszywym nauczycielem. Nie znasz, nie rozumiesz nauki wiary, ani zasad nauczania. Z Prawa jesteście już za życia potępieni bo wiecie, że źle czynicie. Znacie Pismo, a grzeszycie. Pasterz który prowadzi swe owieczki na zatracenie nie jest wart zbawienia.//

  Masz prawo tak myśleć napisałem na końcu że wiem kto kłamie a jeśli wiem to dokładnie zdaję sobie sprawę z tego jaką Naukę posiadam i kto mną kieruje.

  Jeśli obieracie sobie za nauczyciela, człowieka, to źle robicie ale jeśli pukacie do Zbawiciela to On może wam to objawić!

  Maria była wspaniałą wierzącą kobietą, miała do wypełnienia pewną misję na ziemi jak wielu przed nią i po niej którzy leżą jak ona w prochu ziemi i oczekują drugiego Przyjścia Pana Jezusa!

  TAKIE JEST PRAWO BOŻE I NIKT TEGO NIE ZMIENI.

  Jedyne co możecie zrobić to to, by zmienić swoje myślenie i jak Nikodem który tego nie rozumiał prosić Zbawiciela o pomoc!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @Katana
  NIEBO!?


  To wygląda tak, jakbyś nie został zaproszony na pewną uroczystość a opowiadałbyś później ludziom jak to wszystko tam wyglądało i jak czułeś się i przeżywałeś !

  Szukaj najpierw Królestwa Bożego, czyli Króla a wszystko inne zostanie tobie dodane!

  Czyli nie pytaj o niebo a spytaj o Właściciela który może tobie to niebo pokazać i zaprosić ciebie tam, to jest najważniejsze!

  W swoim Chrystusowym życiu wiele już miałem rozmów które prowadzą tak praktycznie do niczego a wiele z tych zadawanych pytań nie prowadziło do Króla.

  Jeśli kupujesz motor czy samochód to spytasz sprzedającego o ciśnienie w oponach, czy raczej o silnik, tak jest właśnie z ludźmi którzy zamiast pytać się o najważniejsze sprawy, pytają się o sprawy najmniej ważne i jeszcze do tego wszczynają spory.

  Powtórzę raz jeszcze, szukaj najpierw Króla Który cię zaprosi byś obejrzał niebo a nie zadawaj pytania i rozsądzał w sercu swoim, co to jest, albo jak wygląda!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 08:54:20
  "JA WIEM ŻE JEJ NIE MA, TY NIE!"

  Nie wystarczy napisać. Należy udowodnić.
  Ja mogę też pisać bzdury, ale bez dowodów są one niczym. Ty zapewne nie wiesz nawet skąd te święto się wzięło, kiedy je ustanowiono i o jakiej Marii mowa.

  Piszesz :
  "Piśmie Świętym nie ma wzmianek o tym wydarzeniu! "

  Pismo święte nie porusza wielu wątków, szczególnie tych dotyczących czasów po ukrzyżowaniu Jezusa. Nie znaczy to ze nie miały one miejsca.

  Krytykujesz Papieża i Watykan, ale cytujesz ewangelie uznane przez kościół katolicki za kanon, a pomijasz gnostyczne i inne źródła.

  W piśmie świętym też nie ma mowy ze Jezus jako zbawiciel dopiero przy Drugim Przyjściu zabierze swój ludu do Nieba.
 • DO TYCH , KTÓRZY KŁAMIĄ I GŁOSZĄ KŁAMSTWO !!! PAN JEZUS NAUCZA !!!
  Pokłony , należą się Panu i Bogu , Jezusowi Chrystusowi , a nie Marii , która leży i śpi w prochu ziemi . Wiedzieli o tym dobrze Mędrcy / Magowie / , wiedział również o tym Szczepan , a dziś wiedzą o tym wszyscy ludzie , którzy uwierzyli w Zbawiciela , Jezusa Chrystusa i oddają mu pokłon i wykonują OJCOWSKI ROZKAZ , który brzmi - To jest Syn mój umiłowany Jego słuchajcie / Mat. 17,5 /.


  Kłamstwem jest to , że dziś katolicy i inne wyznania religijne oddają pokłon Marii . NIE TAKA BYŁA WOLA BOGA OJCA, NIE TAKIE BYŁO ZAŁOŻENIE PANA JEZUSA , nauka ludzka jest z tego świata ona prowadzi do NIKĄD .

  Przeczytałem w Piśmie Świętym ;

  A nie upodabniajcie się do tego świata , ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego , abyście umieli rozróżnić , co jest wolą Bożą , co jest dobre , miłe i doskonałe / List Pawła do Rzymian 12,2 /

  Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem , które jest ponad wszelkie imię , aby na imię JEZUSA zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią / List Pawła do Filipian 2,9-10 /

  Bo napisano; Jakom żyw , mówi Pan , Ugnie się przede mną wszelkie kolano , i wszelki język wyznawać będzie Boga / List Pawła do Rzymian 14,11 /

  A duch wyraznie mówi , że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich / I List Pawła do Tymoteusza 4,1 /


  Maria nie żyje , Marii nie ma w niebie . Pokłony należą się Panu Jezusowi , tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek i jego nauka , która prowadzi do nikąd .

  A jeśli komu z was brak mądrości , niech prosi Boga , który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania , a będzie mu dana / List Jakuba 1,5
  /
  Proście , a będzie wam dane , szukajcie , a znajdziecie ; kołaczcie , a otworzą wam . Każdy bowiem , kto prosi , otrzymuje , a kto szuka , znajduje , a kto kołacze , temu otworzą / Ew. Mateusza 7,7 /

  Niejedna droga zda się człowiekowi prosta , lecz w końcu prowadzi do śmierci /Przypowieści Salomona 16,25 /


  Oddajcie pokłon Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi , bo taka jest wola Boga Ojca !!!! Aby ludy , narody i języki , służyły Jego Synowi , a nie marii, papieżom , księżom i innym organizacją religijnym . A człowiek zamiast się pokłonić Panu Jezusowi i podziękować za wyratowanie , uklęknąć i pomodlić się do Zbawiciela , wybiera Figury i modli się do nich , a przecież nie wolno ich nawet mieć . Modlą się do obrazów , modlą się do marii, modlą się do papieży itp. Za takie postępowanie nikt z ludzi nie ujrzy ZBAWICIELA i nie otrzyma nagrody !!!!!
 • @Katana 00:40:43
  ///Proponuję dobrze się zapoznać z tym co oznacza w Biblii "niebo"...///

  A konkretnie, to który werset lub fragment Biblii masz na myśli?
 • W Biblii nie ma opisu śmierci Pawła, Piotra, to znaczy, że nie umarli?
  Jedynym miejscem, gdzie można by znaleźć opis śmierci Maryi to Dzieje Apostolskie, którego autorem jest św. Łukasz, który nie miał dużych kontaktów z Efezem, gdzie umiera Maryia.
  Łukasz napisał swoje dzieło w oparciu o to, co zbadał, a więc o tradycję chrześcijańską, wniebowzięcie Maryi też zostało zapisane w tradycji chrześcijańskiej. Pismo święte jest tylko małym wyjątkiem pośród Pism, które powstawały w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, znamy tylko głównie listy Pawła nie znamy całej korespondencji choćby przywódcy Kościoła Jakuba, brata pańskiego, nie znamy korespondencji innych apostołów. Biblia to tylko drobniutki wyjątek. Świadectwo temu daje Łukasz, "Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, 2 tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa" ew. Łukasza. Biblia nie zawiera opisu wielu zdarzeń w wielu gminach, choćby właśnie w Efezie, nic tam się nie działo, nawet o Jerozolimie jest ona bardzo oszczędna w słowach, opisuje tylko to, co związane jest z Pawłem, a jak wiemy Pawła przy śmierci Maryi nie było? Brak czegoś w Biblii nie oznacza, że się nie zdarzyło. Biblia nie jest kompletnym dziełem
  W Niebie, zgodnie z St.Testamentem znajduje się Henoch i Eliasz, 2 ks. królewska, więc gdzie jest prawda w starym czy nowym testamencie?
 • @fabi
  ZBAWICIEL PRZYRÓWNANY DO WĘŻA! MARIA I NECHUSZTAN!

  Witaj!

  JA RÓWNIEŻ NIE MAM NIC ZŁEGO NA MYŚLI PISZĄC TEN KOMENTARZ!

  Oczywiście zgadzam się całkowicie z przekazem historycznym i rozumiem porównanie Pana Jezusa do… węża.

  Hm… Ludziom tak zwanym wierzącym przez myśl zapewne by nie przeszło by uczynić jakiekolwiek porównanie Zbawiciela do węża ponieważ ów wąż to samo zło i tego typu porównanie się nie godzi.

  Zapewne również bardzo nie na miejscu jest stwierdzenie, że Pan Jezus jest Lwem z pokolenia Judy skoro i szatan przyrównany jest do lwa ryczącego.

  Ale powróćmy do zagadnienia!

  Zatem skoro węże izraelitów kąsały to upodobało się Panu Bogu by spojrzenie na węża było wybawieniem i to wszystko. I w samym tym założeniu nie było nic złego, choć zapewne Pan Jezus prowadząc lud Swój przez pustynię chciałby, by i bez tego zewnętrznego obrazu (wąż miedziany) Izrael wiedział o tym, że On może ich wybawić z wszelkiego grzechu!

  *

  Wywyższony na krzyżu został Mistrz, Pan i Bóg – Jezus Chrystus. Analogicznie rzecz ujmując Bóg Ojciec Życzy Sobie, by każdy człowiek spojrzawszy na zawieszonego na krzyżu Zbawiciela mógł zostać przez Niego uleczony!

  I jeszcze jedno:

  Trudno mieć pretensję do węża, że szatan „przybrawszy jego postać” zwiódł Adama i Ewę.

  Nie można również wielbić oślicy tylko dlatego, że do proroka odezwała się ludzkim głosem.

  Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ wąż miedziany posiada swoje dalsze losy. I te „dalsze losy” tegoż miedzianego stwora, niezgodne są z Duchem Boga Żywego!

  „1 W trzecim roku [panowania] Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. 2 W chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat i panował dwadzieścia dziewięć lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abijja - córka Zachariasza. 3 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak jak jego przodek, Dawid. 4 On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne - nazywając go Nechusztan.

  5 W Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. 6 Przylgnął do Pana - nie zerwał z Nim i przestrzegał Jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. 7 Toteż Pan był z nim. We wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Zbuntował się on przeciwko królowi Asyrii i nie był mu poddany. 8 To on pokonał Filistynów aż do Gazy i jej okolic, od wieży strażniczej aż do miasta warownego”.

  2 Księga Królewska 18/1-8

  http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Krl/18.php

  *

  Oto okazuje się, że wąż - symbol uzdrowienia Narodu Wybranego, po pewnym czasie został bałwochwalczo zrozumiany i zaczęto oddawać mu boską cześć nazywając go Nechusztan! Brak wiary w Pana Boga sprawił, że miedziane zwierzę ratujące im życie musiało być przez króla Judzkiego Achaza roztrzaskane by przywrócony został ład i porządek!

  Znowu analogicznie rzecz ujmując, Maria urodziła Pana Jezusa. Z jej łona wyszedł Ten, Który ratuje świat…

  Jednak ludziska zaczęli ją czcić i wielbić zapominając całkowicie o Prawdziwym Odkupicielu! Okazuje się więc, że „Maria” i Nechustan posiadają wspólny wątek. Jest nim bałwochwalcza miłość! Katolicka bałwochwalcza miłość! Dlatego pewnego dnia inny obejmie władzę Król, który roztrzaska bałwochwalczą naukę katolików i przywrócony zostanie prawdziwy ład i porządek!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Katana 13:56:46
  W życiu rozmawiałem z różnymi "nawracającymi" gdy wykaże im się czarne na białym, że nie mają racji i musieli by przyznać, coś wbrew ich tezom przechodzą w "bełkot pseudoreligijny", masz słuchać Boga, Bóg cię ukaże, a moje słowa są słowami Boga. Stara to sztuczka, w średniowieczu zdawała egzamin. Od odrodzenia są ludzie, na których to nie działa. Poszukują takich, których wiedza nie pozwala na zaprzeczenie ich tezom.
 • Czy Maria jest w niebie?
  - "20 Teraz jednak Chrystus jest wskrzeszony z martwych — pierwocina tych, którzy zapadli w sen śmierci. 21 Skoro bowiem śmierć jest przez człowieka, to i zmartwychwstanie umarłych jest przez człowieka. 22 Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 23 Ale każdy we własnym szeregu: Chrystus jako pierwocina, potem ci, którzy należą do Chrystusa, podczas jego obecności." (1 Koryntian 15:20-23 NW).

  Apostoł Paweł informuje, że osoby, które "należą do Chrystusa" zostaną z martwych wzbudzone podczas "jego obecności" (gr. παρουσίᾳ - parousia).

  Więcej apostoł Paweł wyjaśnia w dalszych słowach:

  - 50 To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani skażenie nie dziedziczy nieskażoności. 51 Oto wam mówię świętą tajemnicę: Nie wszyscy zapadniemy w sen śmierci, ale wszyscy będziemy przemienieni, 52 w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby. Bo trąba zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako nie podlegający skażeniu, a my będziemy przemienieni." (1 Koyntian 15:50-52NW) .

  Pisząc do braci w Tesalonice podaje kolejne szczegóły:

  - "14 Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i znowu powstał, to tak samo tych, którzy zapadli w sen śmierci przez Jezusa Bóg przyprowadzi wraz z nim. 15 Albowiem to mówimy wam na podstawie słowa Jehowy, że my, żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu aż do obecności (παρουσίαν) Pana, w żaden sposób nie wyprzedzimy tych, którzy zapadli w sen śmierci; 16 ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi." (1 Tesaloniczan 4:14-16 NW).

  "Ci, co zmarli w jedności z Chrystusem, powstaną najpierw".

  A zatem w czasie "ostatniej trąby" nie wszyscy będą w niebie od razu.
  "Najpierw" znajdą się tam ci, którzy "zmarli w jedności z Chrystusem".

  O "trąbach" można się dowiedzieć więcej z ostatniej Księgi, Objawienia [Apokalipsy] z rozdziałów od 8 do 14.


  A zatem powstaje pytanie: czy Maria umarła "w jedności z Chrystusem"?
  Jeżeli tak, a nic nie wskazuje, że jest inaczej, to ma udział w zmartwychwstaniu podczas "obecności" (παρουσίᾳ) Jezusa.

  Pytanie, kiedy miała zacząć się jego obecność Chrystusa i ile czasu miała trwać? (nie mylić z gr. ἔρχομαι - erchomai, czyli przyjście.

  ---
  Prawdą jest to "... że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani skażenie nie dziedziczy nieskażoności" (1 Koryntian 15:50 NW).

  Dlatego z całą stanowczością można powiedzieć, że Maria nie została wzięta z "ciałem i duszą (tj. krwią) do nieba" ale trafiła tam w czasie jego obecności
 • @Zawisza Niebieski
  ELIASZ I HENOCH - DWA DRZEWA OLIWNE!

  Czego nie rozumiesz Zawiszo?

  Ja napisałem:

  „Henoch i Eliasz według Nauki płynącej z Pisma Świętego NIE UMARLI tylko ZOSTALI ZACHOWANI!”.

  Ty przytoczyłeś słuszny cytat:

  „Przez wiarę zabrany został Henoch, ABY NIE OGLĄDAŁ ŚMIERCI i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg”.

  Powtórzę: Czego nie rozumiesz?

  Przecież i Ty i ja napisaliśmy to samo tylko innymi słowami. Ja napisałem, że Henoch nie umarł, a nieznany autor Listu do Hebrajczyków stwierdził, że Henoch nie zaznał śmierci.

  Ja napisałem, że Henoch został zachowany, oczywiście przez Pana Boga a autor Listu do Hebrajczyków stwierdził, że „zabrał Go Bóg”.

  Jeżeli więc Henoch został zabrany przez Pana Boga to znaczy, że został zachowany w miejscu w którym Pan Bóg dla niego upatrzył. Czy to takie trudne?

  Pytanie pierwsze jest inne: Dlaczego Henoch nie oglądał śmierci? I drugie pytanie jest następujące: Dlaczego również nie jest napisane, że umarł Eliasz?

  Odpowiada na to zagadnienie w Apokalipsie Jan. W 11 rozdziale jest mowa o dwóch świadkach, którzy będą nawracać ludy przed przyjściem powtórnym Pana Jezusa Chrystusa. Już za czasów Pana Jezusa izraelici zgodnie z proroctwem Malachiasza oczekiwali Eliasza. Drugim świadkiem opisanym w Apokalipsie może być Henoch, który nie zaznał śmierci i jest do tamtych czasów zachowany.

  Ale… To nie jest najważniejsze zagadnienie Biblijne, dlatego na ten temat zbyt często nie dywaguję z ludźmi…

  PS

  Gdybyś u mnie napisał, o zakonserwowaniu proroka, to wyleciałbyś z hukiem z mojego bloga. No ale tymczasem do mnie na całe szczęście nie masz wejścia.

  Pozdro!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Katana 14:44:40
  Jak dobrze nie pamiętasz, to lepiej sprawdź :))
 • 15 sierpnia, skąd ta data?
  "Starożytni Rzymianie 13 sierpnia obchodzili trzydniowe święto bogini Diany. Na trzeci dzień, 15 sierpnia, obchodzono Wniebowzięcie Diany, jako królowej niebios. Diana, bogini-dziewica, która oprócz tego, że była patronką polowań i dzikich zwierząt, była również patronką pól i lasów. Później zaczęto łączyć Dianę z Artemidą."

  http://www.kobietaxl.pl/wokol-magii/boginie-urodzaju.html
 • @Ben Nechar
  ZAPŁATA DLA ROBOTNIKÓW W TYM SAMYM CZASIE!!!

  Cała rzecz Ben w tym, że „obecność” i „przyjście” to dwa równoznaczne zamienniki. To proste, jeżeli ktoś przyszedł to znaczy, że jest obecny! Zatem choć cytaty z 1 Listu Apostoła Pawła do Koryntian 15 i z Listu do Tesaloniczan 4 przytoczyłeś słusznie, to stwierdzenie iż „przyjście” i „obecność” są czymś innym, jest nieprawdziwe.

  Maria i wszyscy ludzie wierzący wszystkich czasów od Adama począwszy, otrzymają zapłatę dokładnie w tej samej chwili. NA TYM POLEGA ZMARTWYCHWSTANIE!

  Mówi nam o tym przypowieść Pana Jezusa traktująca o robotnikach pracujących w winnicy.

  Każdy z pracowników, choć do pracy przyjęci byli o różnych porach dnia, otrzymał dokładnie tę samą zapłatę. Zatem każdy człowiek zostanie z martwych wzbudzony dokładnie w tym samym momencie gdy „kur o północy zapieje”. I Maria kiedyś również… A ci ludzie którzy w tym czasie będą żyli, zostaną przemienieni. Tym sposobem, w zmartwychwstaniu, jeden drugiego nie wyprzedzi!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 14:49:33
  Jak tak dobrze znasz Biblię i grecki język, to sprawdź, do czego odnosi się obecność Jezusa, a do czego jego przyjście.
  Mowa w Biblii o różnych faktach.
 • @57KerenOr 14:55:57
  Żebyś nie opowiadał czegoś, o czym jak widać nie masz pojęcia, przeczytaj i wnikliwie rozważ Ewangelię wg Mateusza rozdziały 24 i 25.
  Potem sprawdź w języku greckim, czy aby te dwa różne słowa oznaczają to samo.

  Powodzenia.
 • @Ben Nechar
  BAŃKA MYDLANA!

  W tym sęk Ben, że ja nie mam żadnego problemu w tym temacie a skoro jak powietrze potraktowałeś mój wpis, to okazuje się że problem jest „po Twojej stronie” i po prostu nie wiesz co napisać!

  Cześć!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Katana 02:45:59
  ''Dopytuj bezpośrednio.'' ?????
 • @57KerenOr 15:02:21
  W tym sęk, że w tych rozdziałach tkwi Twój problem, którego jak zwykle nie chcesz ogarnąć, bo go nie rozumiesz.
  To duża umiejętność zapoznać się wnikliwie z takim fragmentem Biblii, co jak widzę nastręcza Tobie trudności.
 • @Ben Nechar 15:23:10
  Masz rację, szczególnie rozdział 24 opisuje ich problem "Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. " [Mt 24 11-12]
 • @Katana 15:00:20
  A gdzie widzisz mój wpis z tej godziny @Ben Nechar 14:47:03
 • @57KerenOr 14:31:39
  Przepraszam cię za "zakonserwowanego", jeśli to cię razi, ale to konsekwencja twojej wypowiedzi, czyżbyś wierzył w czyściec? Zachowani gdzie? W tym samym miejscu? Bo jeśli tak to w przypadku Eliasza zostało wyraźnie napisane, że "Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba", stąd ten cytat omijasz szerokim łukiem. Nie ma wątpliwości Eliasz jest w niebie, w przypadku Henocha, Bóg go zabrał, gdzie? Biblia tego nie mówi, lecz kiedy o Eliaszu wiemy, że z ciałem jest w niebie, to po co tworzyć dodatkowe miejsce, czyściec, przedsionek? Eliasz i Henoch są w Niebie, nie ma więc powodu, by twierdzić, że Jezus (aniołowie, w wersji katolickiej) nie mogli zabrać wybrankę Boga, Maryję.

  Na podstawie Biblii nie da się stwierdzić wniebowstąpienia Marii, na podstawie tradycji chrześcijańskiej już tak. Brak w Biblii nie oznacza, że czegoś nie było. W Biblii nie ma np. korespondencji Jakuba Brata Pańskiego, a przecież z Biblii wiemy, że taka była. By nie być gołosłownym "Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu»" [Dz.Ap. 21, 25]. Gdzie jest to pismo? Z opisu Łukasza znamy tylko jeden jego wątek, a reszta?
  Biblia nie jest jedynym wyznacznikiem prawdy o chrześcijaństwie, choć podobni Tobie (czyli uznający, że tylko Biblia mówi prawdę, reszta to kłamstwa) zadbali o to, byśmy prawdy nigdy nie poznali.

  Nie mam wejścia na twojego BLOGA, bo nie masz odwagi, by bronić swych tez, sam widzisz, jak wybiórczo traktujesz Biblię. Henoch był dobry, bo jeszcze się udało utrzymać zachowywanie człowieka w niewiadomym miejscu, Eliasz już nie, bo wyraźnie powiedziano, gdzie się znajduje, w Domu Ojca Jezusa. Henoch i Eliasz są w Domu Ojca Jezusa, nie gdzieś tam zachowani, tradycja chrześcijańska mówi, że Maria też została tam zabrana. Nie mamy podstaw, by zadać kłam tradycji chrześcijańskiej.
 • @Katana 16:06:20
  Zgadza się, ale ja nie widzę tego (mojego) wpisu :((

  Został usunięty?
 • @Katana 15:00:20
  Nie wiem skąd wzięli sobie resztę?

  Zobacz tu:

  http://bibliaapologety.com/J3.htm
 • @Katana 17:13:20
  Dopiero teraz mogę zobaczyć!
 • @Katana 14:44:40
  ///Podobnie "Duch" i "Bóg". Nawet napisano, że Bóg jest Duchem.///

  Nie tylko Bóg jest duchem w Biblii. Zatem nie jest to stosowny przykład (1 Samuela 16:14; Ezechiela 3:14; Daniela 2:3; Zachariasza 13:2; Łukasza 9:38, 39; Dzieje Ap. 23:6).
 • @Katana 17:23:12
  Chciałem nawiązać do nieba w Biblii. Greckie słowo ουρανον (uranou) ma wiele znaczeń. Dlatego zależy, który werset, czy fragment biblijny się rozpatruje.
 • @57KerenOr 14:55:57
  Widzisz Keren, z przyjściem i obecnością Jezusa jest tak: w Mateusza 24:3 jego uczniowie pytają o jego (παρουσίας parousias) "obecność", choć niektóre przekłady tłumaczą to na "przyjście".
  Następnie Jezus wyjaśnia wiele znaków, które mają się rozegrać w dość długim czasie dla życia jednego człowieka.
  Później podaje szczegóły dotyczące "wielkiego ucisku" Mateusza 24:21, 29, a dopiero później ogłoszenia i wykonania wyroku. W tym celu pisarz biblijny, Mateusz, posłużył się innym słowem (ἐρχόμενον - erchomenon) "przyjście" w Mateusza 24:30, 42, 44, 46; 25:31.

  Jak widać, w Biblii poczyniono wyraźną różnicę używając słowa (παρουσίας parousias) "obecność", która wiąże się z czasem, kiedy ona się odbywa (np. Mateusza 24:4-20), a słowem (ἐρχόμενον - erchomenon) "przyjście", kiedy to wiąże się z bardzo krótkim czasem, w celu ogłoszenia i wykonania wyroku (np. Mateusza 24:30, 42, 44, 46; 25:31).

  Podobnie i wcale nie "zamiennie", jak to sugerujesz, użył greckiego słowa (ἐρχόμενον - erchomenon) "przyjście" pisarz biblijny Marek w Ewangelii nazwanej od jego imienia (Marka 13:26) i dokładnie to samo inny pisarz biblijny, Łukasz (Łukasza 21:27).

  Może jednak sprawdzisz analogię tych trzech Ewangelii i zobaczysz, w jakich miejscach użyto w nich słowa (παρουσίας parousias), a w jakich (ἐρχόμενον - erchomenon)?

  Właściwe wnioski nie są trudne, tylko potrzeba czasu, wysiłku i szczerości, by właśnie takie wyciągnąć.

  Rozróżnienie między tymi dwoma różnymi pojęciami poczyniło wielu językoznawców. A Ty chyba się do nich nie zaliczasz?
 • @Katana 18:47:24
  Tak. Bogu, który nie ma początku i nie ma końca czas płynie inaczej.
  Możemy przeczytać o tym w 2 Piotra 3:8, w Psalmie 90:4, czy w Rodzaju 2:4.
 • NIE MA I NIE BYŁO WNIEBOWZIĘCIA MARII !!!
  Marii nie ma i nigdy nie było ,Marii w Niebie !!!

  Tak, taka jest prawda i żaden człowiek nie jest w stanie tego zmienić !!!

  Pan Jezus Chrystus ustanowił swoje prawo , dzień 15 sierpnia jest to święto niezgodne z ewangelią.

  Nie ma w Niebie Marii , ani twojego Dziadka , ani twojej Babci , nie ma w Niebie twojego Taty , ani twojej Mamy . Ludziska przebódźcie się i zastanówcie , komu w dniu dzisiejszym oddawać będziesz pokłon ? MARII , KTÓREJ NIE MA W NIEBIE , CZY SZATANOWI …..?

  Nie było żadnego wniebowzięcia Marii to jest kłamstwo, kłamstwo wymyślone przez papierzy , księży , biskupów , katechetów itp. Ktoregoś dnia wasze komentarze niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa , i wasza nauka , która pochodzi od ludzi , zostanie zmieciona jednym tchnieniem ust Pana Jezusa .

  Człowieku , Najpierw uniż się przed Potężnym Boskim Majestatem Ojcowskiego Syna , w Panu Jezusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i POZNANIA , to On jest ; Cudownym Doradcą , Księciem Pokoju , Ojcem Odwiecznym i BOGIEM MOCNYM, POTĘŻNYM !!!!! . Tak Zadecydował Ukochany Bóg Ojciec , a nie człowiek . Kim jest człowiek , ażeby zmieniał Prawo i Postanowienie , które dał nam ludziom Pan Bóg .

  /Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w Chwale Ojca Swego z Aniołami Swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego /Ew. Mateusza 16,27/

  Dla czystych wszystko jest czyste , a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste , ale pokalane są zarówno ich umysł , jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga , ale uczynkami swymi zapierają się go ( List Pawła do Tytusa 1- 15/16 ). Pan Jezus rzekł ; „ Ja jestem Droga , Prawda i Żywot „ .Idzmy więc do Niego prosząc Go o pomoc .
 • Nauka ludzka to droga do ............ nikąd !!!
  Czytelniku ! żadna nauka ludzka , a nawet ta ,tak zwana nauką ojców nie ostoi się. Pan Jezus nie da się z Siebie naśmiewać ! Nauka , którą głoszą wasi nauczyciele papieże , księża , biskupi , katecheci itp. zostanie zmieciona z powierzchni ziemi , nie łudzcie się .

  Wasza TRADYCJA , której zaufaliście i według , której postępujecie to droga do nikąd , to gonitwa za wiatrem .Przez waszych nauczycieli i przez waszą tradycje nie ujrzycie ZBAWIENIA nie zostaniecie zbawieni .

  Pan Jezus was nie zna dlatego , że do Niego nie chcecie przyjść , nie chcecie się mu Pokłonić , nie chcecie Jego Nauki , którą odrzucacie , nie chcecie wykonywać Ojcowskiego rozkazu , nie modlicie się do Zbawiciela Jezusa Chrystusa , a to właśnie Jemu należy się Cześć i Chwała i Pokłon .

  Tak zadecydował Ukochany Bóg Ojciec , a nie człowiek czy jakiś nauczyciel z tego świata ! Tak to prawda Bóg Ojciec , chce i tak postanowił , żeby Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi służyły Ludy , Narody i Języki na całej kuli ziemskiej .

  Czytelniku i ty możesz to sprawdzić , że Marii nie ma w Niebie i że nie było żadnego Wniebowzięcia Marii , to jest KŁAMSTWO wymyślone przez nauczycieli katolickich !!!!

  A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy./Ew Jana 3,13 /.

  Czytelniku jest jeszcze czas aby zawrócić do Zbawiciela , Pana Jezusa . A naukę ludzką radzę odrzucić . Bóg Ojciec Dał tylko Swego Umiłowanego Syna , nikogo innego nie posłał do ludzi , a ty wybierz dobrze !!!!!

  Pan Jezus jest najdoskonalszym wzorem wiary . A pospolitych i babskich baśni unikaj , ćwicz się natomiast w pobożności / I List Pawła do Tymoteusza 4,7 /.
 • @jassy27 13:21:49
  Bardzo emocjonalnie się wypowiadasz. Czy to znaczy, że masz rację?
  Mocno tu nakrzyczałeś, ale mniej podstawy biblijnej, niż krzyku.

  Może merytorycznie i bez krzyku odniesiesz się do tego, co napisałem na podstawie Biblii, a co Keren raczył zignorować włącznie z Grzesiem? Jeśli potrafisz?

  Przypomnę:

  ///Widzisz Keren, z przyjściem i obecnością Jezusa jest tak: w Mateusza 24:3 jego uczniowie pytają o jego (παρουσίας parousias) "obecność", choć niektóre przekłady tłumaczą to na "przyjście".
  Następnie Jezus wyjaśnia wiele znaków, które mają się rozegrać w dość długim czasie dla życia jednego człowieka.
  Później podaje szczegóły dotyczące "wielkiego ucisku" Mateusza 24:21, 29, a dopiero później ogłoszenia i wykonania wyroku. W tym celu pisarz biblijny, Mateusz, posłużył się innym słowem (ἐρχόμενον - erchomenon) "przyjście" w Mateusza 24:30, 42, 44, 46; 25:31.

  Jak widać, w Biblii poczyniono wyraźną różnicę używając słowa (παρουσίας parousias) "obecność", która wiąże się z czasem, kiedy ona się odbywa (np. Mateusza 24:4-20), a słowem (ἐρχόμενον - erchomenon) "przyjście", kiedy to wiąże się z bardzo krótkim czasem, w celu ogłoszenia i wykonania wyroku (np. Mateusza 24:30, 42, 44, 46; 25:31).

  Podobnie i wcale nie "zamiennie", jak to sugerujesz, użył greckiego słowa (ἐρχόμενον - erchomenon) "przyjście" pisarz biblijny Marek w Ewangelii nazwanej od jego imienia (Marka 13:26) i dokładnie to samo inny pisarz biblijny, Łukasz (Łukasza 21:27).

  Może jednak sprawdzisz analogię tych trzech Ewangelii i zobaczysz, w jakich miejscach użyto w nich słowa (παρουσίας parousias), a w jakich (ἐρχόμενον - erchomenon)?

  Właściwe wnioski nie są trudne, tylko potrzeba czasu, wysiłku i szczerości, by właśnie takie wyciągnąć.

  Rozróżnienie między tymi dwoma różnymi pojęciami poczyniło wielu językoznawców. A Ty chyba się do nich nie zaliczasz?///
 • @Ben Nechar
  COŚ TOBIE POWIEM!

  Napisałeś do Jassy:

  //Właściwe wnioski nie są trudne, tylko potrzeba czasu, wysiłku i szczerości, by właśnie takie wyciągnąć.//

  Bardzo się mylisz człowieku, do tych spraw potrzebny jest Pan Jezus to On w sposób duchowy wkracza w życie człowieka wierzącego (człowieka Chrystusowego) i dokonuje w jego ciele i umyśle zmian które nie rozumiał Nikodem i ty jak i wielu tu piszących!

  Jednym zdaniem tłumacząc to, jeśli nie masz Ducha Chrystusowego będziesz nadal pisał takie kłamstwa i błądził bo zawierzyłeś organizacji a nie Panu Jezusowi.

  Wielu was tutaj ma duże wiadomości biblijne ale to nic nie znaczy jeśli nie dołożysz do tego Ducha którego mieli apostołowie i wszyscy wierzący w Chrystusa Pana!

  Zamieniając te rozumowanie duchowe na język światowy powiem tak: co z tego że rzemieślnik zna teorię jak nie zna praktyki i w tym przypadku praktyka dla Pisma Świętego oznacza Ducha którego prawie większość z was NIE MA!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 16:50:35
  Owszem Grzesiu, ja mogę się mylić. Spójrz jednak na fragmenty biblijne, które przytoczyłem.
  Dlaczego żadne z Was (Ty, Keren, jassy) nie odpowiedziało na te argumenty?
  Biblii się boicie?

  Boicie się skonfrontować z prawdą biblijną? Podważa ona Wasze tezy?

  - "W swych sercach uświęcajcie Chrystusa jako Pana, zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto od was żąda uzasadnienia nadziei, którą macie w sobie ..." (1 Piotra 3:15 NW).

  Jesteś gotowy, by uzasadnić swoją nadzieję?
 • @Ben Nechar
  Napisałeś:

  //Boicie się skonfrontować z prawdą biblijną? Podważa ona Wasze tezy? (...) Biblii się boicie? //

  ......................................................................

  Dobre, a jak ty podejdziesz do tego wersetu i skonfrontujesz to, zobaczymy czy ty się nie boisz, bo ja się nie boję!

  ''(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.''

  (Ks. Izajasza 9:5, Biblia Warszawska)

  Czyż nie Jest Pan Jezus Bogiem Mocnym, Ben Nacharze!?


  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 07:46:11
  Do tego wersetu ustosunkowywałem się już nie raz, ale albo byłem banowany, albo wycofywaliście się z dalszej rozmowy, co akurat nie dziwi.
  Używam liczby mnogiej nie przypadkowo, gdyż ten werset zaczynałem omawiać na podstawie Biblii Tobie, Barbarze i Kerenowi. Nigdy nie daliście mi dokończyć.

  Nie dziwi mnie Grzesiu też, że próbujesz nagle zmienić temat i wrzucasz "odgrzewane kotlety", co świadczy jedynie, iż napisałem prawdę o Waszej bojaźni wobec prawdy biblijnej.

  Kiedy brakuje Wam argumentów na fragmenty z Biblii, które pomijacie w swoich rozważaniach i których nie macie zamiaru uwzględniać, jak gdyby ich nie było, wycofujecie się z dalszej rozmowy, albo ban, którego jeszcze nie mam u Ciebie.

  Skończmy najpierw jeden temat. Następnie bardzo chętnie podejmę się po raz kolejny wyjaśnienia Izajasza 9:6 (9:5 BT).

  Gdybyś miał trudność, to skompletuję poniżej to, co w poruszanym temacie znajduje się w Słowie Bożym, i na co zwróciłem uwagę, a Ty zignorowałeś. A gdyby to okazało się niewystarczające, postaram się pogłębić zagadnienie:

  ///Czy Maria jest w niebie?
  - "20 Teraz jednak Chrystus jest wskrzeszony z martwych — pierwocina tych, którzy zapadli w sen śmierci. 21 Skoro bowiem śmierć jest przez człowieka, to i zmartwychwstanie umarłych jest przez człowieka. 22 Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 23 Ale każdy we własnym szeregu: Chrystus jako pierwocina, potem ci, którzy należą do Chrystusa, podczas jego obecności." (1 Koryntian 15:20-23 NW).

  Apostoł Paweł informuje, że osoby, które "należą do Chrystusa" zostaną z martwych wzbudzone podczas "jego obecności" (gr. παρουσίᾳ - parousia).

  Więcej apostoł Paweł wyjaśnia w dalszych słowach:

  - 50 To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani skażenie nie dziedziczy nieskażoności. 51 Oto wam mówię świętą tajemnicę: Nie wszyscy zapadniemy w sen śmierci, ale wszyscy będziemy przemienieni, 52 w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby. Bo trąba zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako nie podlegający skażeniu, a my będziemy przemienieni." (1 Koyntian 15:50-52NW) .

  Pisząc do braci w Tesalonice podaje kolejne szczegóły:

  - "14 Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i znowu powstał, to tak samo tych, którzy zapadli w sen śmierci przez Jezusa Bóg przyprowadzi wraz z nim. 15 Albowiem to mówimy wam na podstawie słowa Jehowy, że my, żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu aż do obecności (παρουσίαν) Pana, w żaden sposób nie wyprzedzimy tych, którzy zapadli w sen śmierci; 16 ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi." (1 Tesaloniczan 4:14-16 NW).

  "Ci, co zmarli w jedności z Chrystusem, powstaną najpierw".

  A zatem w czasie "ostatniej trąby" nie wszyscy będą w niebie od razu.
  "Najpierw" znajdą się tam ci, którzy "zmarli w jedności z Chrystusem".

  O "trąbach" można się dowiedzieć więcej z ostatniej Księgi, Objawienia [Apokalipsy] z rozdziałów od 8 do 14.


  A zatem powstaje pytanie: czy Maria umarła "w jedności z Chrystusem"?
  Jeżeli tak, a nic nie wskazuje, że jest inaczej, to ma udział w zmartwychwstaniu podczas "obecności" (παρουσίᾳ) Jezusa.

  Pytanie, kiedy miała zacząć się jego obecność Chrystusa i ile czasu miała trwać? (nie mylić z gr. ἔρχομαι - erchomai, czyli przyjście.

  ---
  Prawdą jest to "... że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani skażenie nie dziedziczy nieskażoności" (1 Koryntian 15:50 NW).

  Dlatego z całą stanowczością można powiedzieć, że Maria nie została wzięta z "ciałem i duszą (tj. krwią) do nieba" ale trafiła tam w czasie jego obecności

  nadużycie link skomentuj usuń

  Ben Nechar 15.08.2016 14:27:18///

  -------------
  //////Widzisz Keren, z przyjściem i obecnością Jezusa jest tak: w Mateusza 24:3 jego uczniowie pytają o jego (παρουσίας parousias) "obecność", choć niektóre przekłady tłumaczą to na "przyjście".
  Następnie Jezus wyjaśnia wiele znaków, które mają się rozegrać w dość długim czasie dla życia jednego człowieka.
  Później podaje szczegóły dotyczące "wielkiego ucisku" Mateusza 24:21, 29, a dopiero później ogłoszenia i wykonania wyroku. W tym celu pisarz biblijny, Mateusz, posłużył się innym słowem (ἐρχόμενον - erchomenon) "przyjście" w Mateusza 24:30, 42, 44, 46; 25:31.

  Jak widać, w Biblii poczyniono wyraźną różnicę używając słowa (παρουσίας parousias) "obecność", która wiąże się z czasem, kiedy ona się odbywa (np. Mateusza 24:4-20), a słowem (ἐρχόμενον - erchomenon) "przyjście", kiedy to wiąże się z bardzo krótkim czasem, w celu ogłoszenia i wykonania wyroku (np. Mateusza 24:30, 42, 44, 46; 25:31).

  Podobnie i wcale nie "zamiennie", jak to sugerujesz, użył greckiego słowa (ἐρχόμενον - erchomenon) "przyjście" pisarz biblijny Marek w Ewangelii nazwanej od jego imienia (Marka 13:26) i dokładnie to samo inny pisarz biblijny, Łukasz (Łukasza 21:27).

  Może jednak sprawdzisz analogię tych trzech Ewangelii i zobaczysz, w jakich miejscach użyto w nich słowa (παρουσίας parousias), a w jakich (ἐρχόμενον - erchomenon)?

  Właściwe wnioski nie są trudne, tylko potrzeba czasu, wysiłku i szczerości, by właśnie takie wyciągnąć.

  Rozróżnienie między tymi dwoma różnymi pojęciami poczyniło wielu językoznawców. A Ty chyba się do nich nie zaliczasz?///


  nadużycie link skomentuj usuń

  Ben Nechar 16.08.2016 18:37:40///
 • @Ben Nechar
  MARII NIE MA W NIEBIE!

  Napisałeś:

  //Dlatego z całą stanowczością można powiedzieć, że Maria nie została wzięta z "ciałem i duszą (tj. krwią) do nieba" ale trafiła tam w czasie jego obecności//
  ..................................................................

  Pozwól że skomentuje to jednym zdaniem, piszesz totalne bzdury ale chyba wiem dlaczego, robisz to bo związek z twoją wypowiedzią zawarty jest w liczbie 144000 czyż nie tak i zapewne zabezpieczasz się tłumacząc osobę Marii co za kłamstwo!

  I jeszcze jedno, sądzisz że Mowa Izajasza TAK WAŻNA, JEST ODGRZEWANIEM KOTLETA, MOŻE DLA OSZUSTÓW Z BROOKLYNU TAK, ALE NIE DLA MNIE, A MOŻE ARMAGEDON I MOWA O NIM TEŻ JEST WAŻNIEJSZA OD NAUK PANA JEZUSA, TAK!?

  Wychodzi na że tak!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 20:28:01
  Grzesiu, jesteś totalnym ignorantem. Zamiast prowadzić rozmowę na argumenty, wymiękasz nim ona tak naprawdę się rozpoczęła.
  Zobaczyłeś co ma Biblia do powiedzenia w tej sprawie, a co ja jedynie zacytowałem i się zmyłeś.
  Myślałem, że jesteś poważniejszy - głowa rodziny, dziadek.
  A Ty zachowujesz się jak wszystko wiedzący chłopczyk, któremu jednak zabrakło argumentów, bo takowych po prostu nie ma.

  Ostatnia szansa.
  Może coś w temacie się odezwiesz i podasz argumenty z Biblii, które świadczą, że masz rację?
  Jeżeli nie, to raczej się nie odzywaj, bo przy braku argumentów z Biblii jedynie się pogrążasz, tak jak Twoi przyjaciele. Nie stawiaj się w pozycji głupka, któremu się wydaje, że można prowadzić nielogiczne, bo bez argumentacyjne rozmowy w temacie Słowa Bożego.
 • @Ben Nechar
  NIE JESTEŚ U SIEBIE!

  Jeśli się nie mylę to temat podjąłeś już przedtem z Kerenem i zignorowałeś go, więc dlaczego ja mam ponownie pisać to samo skoro i tak to podepczesz!

  Kto tu więc jest ignorantem? Ja to co miałem napisać, napisałem i nie mam najmniejszego zamiaru wysłuchiwać bzdur i bajania.

  Zapewniam ciebie Nachar że tutaj na tym portalu jest wielu dziadków i głów rodzin i gwarantuję tobie że wcale mi to ujmy nie przynosi a jako prosty człowiek dodaje mi to nawet siły, widząc niektóre wypociny ludzi zasiadających na wyższych stołkach.

  Tak czy owak ten wszystko wiedzący człowiek zna bardzo dobrze Ducha Biblii i to co miał napisać, napisał a że wy zamiast prosić Zbawiciela o pomoc, ''pukajcie a będzie wam otwarte'', ''szukajcie a znajdziecie'', bierzecie w swoje ręce broszury ludzkie a Biblia jest tylko podstawką, efekty tego widać zaś jak na dłoni.

  Czy Pismo Święte samo w sobie jest niewystarczalne skoro jest natchnione, ja nie potrzebuję żadnego świerszczyka by się tym wspomagać!

  Co do ostatniej szansy, to ja mogę to samo powiedzieć tobie, przypomnę, jesteś u mnie i nie będziesz mi dyktował ani wyznaczał czasu.

  Co do głupka, to mój Bóg Pan Jezus nie kazał oddawać złem za zło więc wybaczam tobie wiedząc o tym, że twój bóg zapewne pozwala na to.

  Czy się pogrążam, Nacharze czas pokaże i niedługo się o tym przekonasz, dlatego zwróć swe myśli do Zbawiciela i zacznij do Niego pukać a być może, zrozumiesz to, czego teraz nie rozumiesz!

  Chłopczyk pozdrawia!

  P.s Opuść tę organizację, ona tylko wyrządza szkodę Zbawicielowi!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 08:01:16
  Grzesiu, wszystko na opak. Tak najkrócej można skomentować Twój sposób myślenia i powyższą wypowiedź.

  Pominę, póki co, Twoje wywody, które są dziecinadą, a wręcz żenadą.
  Dlaczego?
  Chcę uzyskać konkretną, a nie wymijająca, oszczerczą wypowiedź.
  Czy temat, któremu Ty nadałeś bieg - jakbyś tego jeszcze nie zauważył - chcesz kontynuować na podstawie Biblii, czy zwijasz żagle i będziesz dalej strugał wariata?
 • @Ben Nechar
  JESTEŚ NATRĘTNY JAK KAŻDY ŚWIADEK!

  NIE MAM ZAMIARU Z TOBĄ DYSKUTOWAĆ, ODEJDŹ ZANIM...!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @Ben Nechar 16:29:52
  ''Chcę uzyskać konkretną, a nie wymijająca, oszczerczą wypowiedź.''
  ///


  Dostałeś wielokrotnie i od wielu piszących na Neonie!

  Zatem kłamiesz, a tym wykazujesz kto jest twoim ojcem!
 • @60grzegorz 16:49:44
  ///JESTEŚ NATRĘTNY JAK KAŻDY ŚWIADEK!///

  Kolejny "argument", by nie odpowiedzieć na zadane pytanie i by nie rozmawiać w temacie, w oparciu o Słowo Boże, który to temat jest Twojego autorstwa.
  Grzesiu, to kolejna żenada.

  Podobnie zawsze traktujecie tych, którzy w oparciu o Biblię wykazują, że się mylicie. Najpierw zmieniacie lub próbujecie zmienić temat rozmowy. Następnie, gdy pierwszy wybieg się nie udaje, to obsmarowujecie nas pisząc kłamstwa i półprwady. A później już tylko ban :))

  Tylko do jednego zdania z Twojej wypowiedzi chcę się odnieść po części (do wszystkiego, jak widzę, nie ma sensu).

  ///Zapewniam ciebie Nachar że tutaj na tym portalu jest wielu dziadków i głów rodzin i gwarantuję tobie że wcale mi to ujmy nie przynosi a jako prosty człowiek dodaje mi to nawet siły, widząc niektóre wypociny ludzi zasiadających na wyższych stołkach.///

  Tak gwoli dokładności, której Ci brakuje: nie jestem Nachar, a Nechar i też jestem dziadkiem. Nie pisałem po to, by Ci czegoś ująć, a wręcz przeciwnie. Wystarczy, że swoimi wypowiedziami sam sobie ujmujesz.

  Bądź zdrów Grzesiu. Pozdrawiam.
 • @Bara-bar 21:39:02
  Basiu, czy jesteś pewna, o co ja pytałem Grzesia?
 • @Ben Nechar 21:57:13
  Beniusiu Nechorusi, a czy ty jesteś pewny? pewien? czy pawian?
 • @Ben Nechar 21:57:13
  //Basiu, czy jesteś pewna, o co ja pytałem Grzesia?//

  Sądzę, że Baśka i jej "kółko wzajemnej adoracji", doskonale wiedzą, tylko - używając kolokwializmu - "palą głupa". I dalej powtarzają swoje ignoranckie teorie. Dlatego bardziej pasuje do nich określenie "kółko różańcowe" ze względu na powtarzanie w kółko tego samego.

  A jak im przestaje się kleić stosują zgraną metodę, którą opisałeś:

  //Podobnie zawsze traktujecie tych, którzy w oparciu o Biblię wykazują, że się mylicie. Najpierw zmieniacie lub próbujecie zmienić temat rozmowy. Następnie, gdy pierwszy wybieg się nie udaje, to obsmarowujecie nas pisząc kłamstwa i półprawdy. A później już tylko ban :))/:

  A dalej to już kolejny niemerytoryczny, ale za to oszczerczo-zaczepny "art" Baśki. Charakter tych wypocin najlepiej opisuje zasłyszane gdzieś słowo, OPLUJSTWO.


  Pozdrawiam
 • @reflexión 02:41:29
  Kolejny twój "argument", by nie rozmawiać w temacie, w oparciu o Słowo Boże!

  Takimi właśnie unikami charakteryzuje się wasze "kółko wzajemnej adoracji'', z waszym guru Ben Nacherem na czele!

  Natrętnie, niemerytorycznie, wbrew Biblii powtarzacie swoje ignoranckie teorie.
 • @Bara-bar 02:56:23
  Jaki trzeba mieć zdegenerowane sumienie, jak nisko trzeba upaść, żeby na publicznym forum wyzywać adwersarzy od "pawianów"?!??
  http://60grzegorz.neon24.pl/post/133252,marii-nie-ma-w-niebie-to-biblijna-prawda#comment_1327445

  To wyraz twojej bezsilności z braku argumentów.
  Zwykle chamstwo i oplujstwo z twojej strony!
 • @reflexión 03:13:41
  Jaki trzeba mieć zdegenerowane sumienie, jak nisko trzeba upaść, żeby na publicznym forum obrażać Zbawiciela, by wbrew Biblii publicznie twierdzić, że Pan Jezus nie jest Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym...!

  Jaki trzeba mieć zdegenerowane sumienie, jak nisko trzeba upaść, by chodzić od domu do domu i kłamstwa o Bogu głosić!

  Jaki trzeba mieć zdegenerowane sumienie, jak nisko trzeba upaść, by nie potrafić podziękować Panu Jezusowi za to, że Zbawił nas Swą Śmiercią!

  Jaki trzeba mieć zdegenerowane sumienie, jak nisko trzeba upaść, by zamiast Pana Jezusa słuchać i prosić Go o zrozumienie, słuchać kłamców brooklynskich i twierdzić wbrew Biblii, że to ci z brooklynu dają zrozumienie Biblii i ich nauk trzeba słuchać!
 • @reflexión 03:13:41
  ''To wyraz twojej bezsilności z braku argumentów.''
  //

  Nie, to ten twój koment:

  http://60grzegorz.neon24.pl/post/133252,marii-nie-ma-w-niebie-to-biblijna-prawda#comment_1327452

  jest wyrazem twojej bezsilności, braku argumentów!

  Napisałeś ten koment PO przeczytaniu mojego ostatniego artu:

  http://bar-bara.neon24.pl/post/133350,klamstwa-straznicy-straznica-klamstwa

  3maj się!
 • @Bara-bar, coś z tobą jest nie tak?
  // Już dawno temu miałem napisać Barbaro, że coś z tobą jest nie tak!

  Twój język jest bardzo ostry a mowa którą dysponujesz kąsa na prawo i lewo.

  To że chwalimy Pana Jezusa, wcale nie znaczy że jesteśmy jednej myśli bo i szatan to potrafi.//
  http://60grzegorz.neon24.pl/post/131789,kim-ty-jestes-barbaro

  Autor niniejszego bloga nazwał twoje rzucanie obelg "mową demona!!!"
  Powołał się na List Jakuba 3/11-12

  Ze swej strony pragnę ci przytoczyć oczywistą prawdę z 1Kor 6:9,10
  "A czyż nie wiecie, że nieprawi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani mężczyźni kładący się z mężczyznami, 10 ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani RZUCAJĄCY OBELGI, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego."
 • @Bara-bar 02:56:23
  Basiu, nie wiem, czy oprócz toalety tudzież łazienki, w których może masz gotową do użycia rolkę papieru toaletowego, trzymasz ją jeszcze gdziekolwiek w takiej gotowości, ale powinnaś taką rolkę papieru mieć przy sobie, kiedy zaczynasz siadać do pisania i z kubła swojego umysłu, niczym z kanału ściekowego wyciągasz rękami takie ekskrementy, by nimi nas obrzucać.

  Pozdrawiam.
 • @reflexión 02:41:29
  Witaj druhu.
  Wszystko to prawda, co napisałeś. Po czasie, kiedy emocje "kółka różańcowego"- jak ich słusznie nazwałeś - opadną, wydaje się, że jest sens rozmowy. Rzeczywistość jakże jest odmienna :((

  Pozdrawiam :))
 • @reflexión 08:53:22
  ''... ani RZUCAJĄCY OBELGI, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego."
  //

  Skoro to wiesz, to dlaczego RZUCASZ OBELGI - OBRAŻASZ Pana Boga Jezusa Chrystusa???
 • @reflexión 08:53:22
  ''Autor niniejszego bloga nazwał twoje rzucanie obelg "mową demona!!!"
  //

  No i co z tego? Czy to dla ciebie wyrocznia Boga?
 • @Bara-bar
  ŻADNEGO OBRAŻANIA, ŻADNEGO WYŻYWANIA SIĘ I ŻADNEGO KPIENIA Z LUDZI!

  Napisałaś:

  //Beniusiu Nechorusi, a czy ty jesteś pewny? pewien? czy pawian?//

  .............................................................

  Bara-baro, choć w wielu sprawach jestem z tobą zgodny to proszę o nieobrażanie ludzi, raz jeszcze powtórzę proszę o nieobrażanie ludzi!!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 14:47:56
  Obrażam, wyżywami się, kpię ludzi, bo zadałam pytanie bluźniercy poniżającemu Pana Boga Jezusa Chrystusa:

  „Beniusiu Nechorusi, a czy ty jesteś pewny? pewien? czy pawian

  ???

  Czy uważasz, że świadkowie strażnicy NIE bluźnią Panu Jezusowi kiedy np. nazywają Go bogiem, a nie zgodnie z Biblią Bogiem?

  Ja wiem, że bluźnią!

  Mało tego, bluźnią z pełna świadomością, bo znają Biblię!
  Czyli dla mnie są najgorszymi bluźniercami!
  Gorszymi niż ci, którzy choć bluźnią, lecz czynią to nieświadomie, bo Biblii nie znają!

  Dlatego nie wiem co w tym moim pytaniu obraźliwego widzisz, bo Apostoł Piotr, Juda nazywają tych, którzy bluźnią Bogu bezrozumnymi zwierzętami:

  ‘’ (1) Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje.
  Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
  (2) A wielu pójdzie za ich rozpustą, PRZEZ NICH zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami...
  (12) Ci zaś, jak NIEROZUMNE ZWIERZĘTA, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając BLUŹNIERSTWA na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one, (13) otrzymując karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią się w SWYCH UCIECHACH, gdy Z WAMI są przy stole.’’ (2 Pio.2:1,2,12,13)


  „(10) Ci zaś /temu/ bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak BEZROZUMNE ZWIERZĘTA, to obracają ku własnemu zepsuciu.’’ (Jud.1:10) BT

  W BG nazwani sa ‘ bezrozumne bydła’.

  Gdzie indziej są też nazwani zwierzętami, bo psami, świniami, przed którymi nie mamy rzucać pereł!
 • @Bara-bar
  TO PRZYPOMNIJMY SOBIE PEWNE SPRAWY!

  Napisałaś:

  //Czy uważasz, że świadkowie strażnicy NIE bluźnią Panu Jezusowi kiedy np. nazywają Go bogiem, a nie zgodnie z Biblią Bogiem?

  Ja wiem, że bluźnią!

  Mało tego, bluźnią z pełna świadomością, bo znają Biblię!
  Czyli dla mnie są najgorszymi bluźniercami!
  Gorszymi niż ci, którzy choć bluźnią, lecz czynią to nieświadomie, bo Biblii nie znają!

  Dlatego nie wiem co w tym moim pytaniu obraźliwego widzisz, bo Apostoł Piotr, Juda nazywają tych, którzy bluźnią Bogu bezrozumnymi zwierzętami://

  ...............................................................

  Oczywiście że bluźnią i tutaj się z tobą zgadzam ale jest pewne ale które trzeba zrozumieć i wkuć sobie w głowę, każdy człowiek wierzący w Pana Jezusa powinien nie tylko to znać ale to CZUĆ i tu podaję:

  '' (8) A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni;

  (9)NIE ODDAWAJCIE ZŁEM ZA ZŁO

  (10) Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma JĘZYK swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.

  (11) Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech SZUKA POKOJU i dąży do niego.

  (12) Albowiem, OCZY PANA ZWRÓCONE SĄ NA SPRAWIEDLIWYCH a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, KTÓRZY CZYNIĄ ZŁO. ''

  (1 List Piotra 3:10-12, Biblia Warszawska)

  Następnie:

  (30) Znamy przecież Tego, który powiedział: Do Mnie [należy] POMSTA i Ja ODPŁACĘ. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój.

  (List do Hebrajczyków 10:30, Biblia Tysiąclecia)


  Co do sprawy dotyczącej mowy Piotra, Judy czy kogokolwiek porównującej ludzi do bydła, psów czy wieprzy to zauważ że jest to pokazane nie na danym człowieku tylko ogólnikowo a to jest potężna różnica. Czyli by zachować odpowiednie poczucie tzw taktu apostołowie by nie obrazić danego człowieka postępowali w sposób chytry.

  I tak wyobraźmy sobie taką sytuację która miała miejsce dawno temu:

  Na pewnym dużym zgromadzeniu apostołowie wykładają Naukę Pana Jezusa, bardzo dobrze wiedzą że wśród nich znajdują się cudzołożnicy, złodzieje itd. wiedzą kto dokładnie jest tym złodziejem itd .

  Wyobrażasz sobie sytuację w której dany apostoł pokazuje palcem na człowieka i mówi przy ludziach; ''a ty człowieku przestań kraść'' bo ja sobie tego nie wyobrażam, zachowanie i reakcja tego człowieka znając pojęcie wstydu, będzie natychmiastowa, wiesz jaka, prawdopodobnie wyjdzie natychmiast i może już nie wrócić!

  I powiem tobie jeszcze jedno, TO BĘDZIE WINA APOSTOŁA ŻE DO TEGO DOPROWADZIŁ, PONIEWAŻ W TYM MOMENCIE ZAPOMNIAŁ ŻE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO, JAK T-A-K-T!

  Kończąc, jeśli apostołowie przyrównują ludzi do świń, psów, głupców to robią to NIE POKAZUJĄC PALCEM A KAŻDY KTO MA SUMIENIE POWINIEN SAM SOBIE PRZEMYŚLEĆ TO, CO APOSTOŁ RZEKŁ!

  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 18:23:13
  NAJWAŻNIEJSZYM JEST PAN BÓG JEZUS CHRYSTUS!

  NIE LUDZIE (grzesznicy, bo wszyscy grzesznikami jesteśmy!), a już na pewno nie tacy, których misją życiową stało się bluźnienie, poniżanie Zbawiciela!


  Po tym co napisałeś widzę, że mamy inne spojrzenie na to czym jest zło czynione językiem, czym jest pokój, jak reagować na bluźnierców...


  Wyjaśnię jak myślę i dlaczego.
  ***

  Piszesz do mnie o powstrzymywaniu języka od złego.
  Hmm...

  Jakie to zło uczyniłam Benkowi? Czy go zwodzę? Czy namawiam, by znieważał Boga?

  Bo gdybym tak czyniła, wtedy rzeczywiście zło czynię moim językiem! Wtedy jestem godną imiennego potępienia przez wszystkich!


  Natomiast świadkowie (Benek, reflexion, brook, roux...) z całą pewnością czynią swym językiem zło, bo swym językiem BLUŹNIĄ Bogu, swym językiem służą złemu- szatanowi, tak właśnie jak bezrozumne zwierzęta!


  ***


  Jeśli chodzi o pokój, to pokój za wszeką cenę to ekumenizm!

  Takiego pokoju z nikim nie chcę!

  Taki pokój ze światem, z ludźmi tego świata, to WROGOŚĆ wobec Boga (Jak.4:4)!


  „(34) Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; (36) i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. (37) Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.” (Mat.10:34-37)

  Miłuje bliźnich, ale nie tak, bym przymykała oczy na bluźnienie Bogu!

  Na to nie mogę nie reagować!


  ***


  Piszesz:

  „Co do sprawy dotyczącej mowy Piotra, Judy czy kogokolwiek porównującej ludzi do bydła, psów czy wieprzy to zauważ że jest to pokazane nie na danym człowieku tylko ogólnikowo a to jest potężna różnica. Czyli by zachować odpowiednie poczucie tzw taktu apostołowie by nie obrazić danego człowieka postępowali w sposób chytry.”
  //


  I tak i nie.

  Tak, bo Apostoł Piotr, Juda piszą ogólnie, a nie imienie, bo piszą do WSZYSTKICH!

  Nie, bo na podstawie Biblii nie wierzę, że miłujący Pana Jezusa Apostołowie w imię tzw taktu bali się by nie obrazić bluźniercę!

  Ja natomiast nie pisałam ogólnie, nie pisałam do wszystkich, lecz do jednostki, pisałam do Bena Nachera.

  Jednak napisałam to Benkowi właśnie na podstawie tego co pisze Apostoł Piotr i Juda, bo piszą:


  Napisali oni:

  (12) CI ZAŚ , jak NIEROZUMNE ZWIERZĘTA, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając BLUŹNIERSTWA na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one, (13) otrzymując karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią się w SWYCH UCIECHACH, gdy Z WAMI są przy stole.’’ (2 Pio.2:1,2,12,13)

  „(10) CI ZAŚ /temu/ bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak BEZROZUMNE ZWIERZĘTA, to obracają ku własnemu zepsuciu.’’ (Jud.1:10) BT


  A znaczy „CI ZAŚ bluźnią” ? „CI ZAŚ wypowiadając BLUŹNIERSTWA” ?

  To jest wyszczególnienie TYCH, właśnie TYCH, którzy bluźnią!

  To już nie jest ogólne (jacyś tam nie wiadomo którzy), lecz dotyczy właśnie TYCH, TYLKO TYCH, którzy bluźnią Bogu!


  A świadkowie strażnicy BLUŹNIĄ Bogu, więc dotyczy to Benka, rouxa, brooka, reflexiona..! Bo oni sa tymi ‘CI ZAŚ bluźnią’, a wiec BEZROZUMNYMI ZWIERZĘTAMI!


  ***

  Piszesz:

  „I tak wyobraźmy sobie taką sytuację która miała miejsce dawno temu:

  Na pewnym dużym zgromadzeniu apostołowie wykładają Naukę Pana Jezusa, bardzo dobrze wiedzą że wśród nich znajdują się cudzołożnicy, złodzieje itd. wiedzą kto dokładnie jest tym złodziejem itd .

  Wyobrażasz sobie sytuację w której dany apostoł pokazuje palcem na człowieka i mówi przy ludziach; ''a ty człowieku przestań kraść'' bo ja sobie tego nie wyobrażam, zachowanie i reakcja tego człowieka znając pojęcie wstydu, będzie natychmiastowa, wiesz jaka, prawdopodobnie wyjdzie natychmiast i może już nie wrócić!”
  //  Apostoł nie powie tego przy pierwszym spotkaniu, ale NIE wyobrażam sobie, by milczał, by tolerował cudzołóstwo, złodziejstwo, a przede wszystkim, by tolerował obrażanie Pana Jezusa!


  Bo gdyby to tolerował i milczał w imię pokoju, to z Biblii wiemy, że taki pokój ze światem, z ludźmi tego swata, to WROGOŚĆ do Boga (Jak.4:4)!


  ‘’ 11 I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie/zawstydzajcie,
  13 Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; (Ef.5:11,13)
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/10/chapter/5/verse/11/param/1


  Apostoł Paweł pisze:

  „ (11) trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku. ..
  (13) Świadectwo to jest zgodne z prawdą. Dlatego też karać ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze” (Tyt.1:11)


  Podam inny przykład:

  „1) Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca.
  (2) A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu.
  (3) Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę owego przestępstwa.” (1 Kor.5:1-3)


  Skoro Apostoł w liście, który był odczytywany przy całym zborze wprost potępia czyny tego człowieka, to z pewnością, mówił każdemu wprost to co czyni źle!

  Gdyby ukrywał, nie zwracal uwagi, wtedy stałby się współuczestnikiem jego grzechów!

  Pozdrawiam!
 • @Bara-bar
  W CZTERY OCZY MÓGŁBY MU POWIEDZIEĆ ALE NIE PUBLICZNIE!

  Napisałaś:

  //Skoro Apostoł w liście, który był odczytywany przy całym zborze wprost potępia czyny tego człowieka, to z pewnością, mówił każdemu wprost to co czyni źle!//

  Potępia czyny tego człowieka ale nie wskazuje palcem mówiąc do niego głupcze, pawianie czy coś w tym stylu barbaro a to jest potężna różnica!

  Przemyśl to barbaro.

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 23:05:06
  "W CZTERY OCZY MÓGŁBY MU POWIEDZIEĆ ALE NIE PUBLICZNIE!"
  //

  A jednak ty mnie publicznie napominasz (nie po raz pierwszy zreszta) !
 • @Bara-bar 22:47:17
  Napisalam:

  "A znaczy „CI ZAŚ bluźnią” ? "


  A mialo i ma byc: A CO znaczy „CI ZAŚ bluźnią”?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY